MDG 7 voor drinkwater bereikt? : het goede nieuws gerelativeerd

bokore_water_protos[Foto: ©Protos]

Naar aanleiding van het nieuwste rapport van het JMP Joint Monitoring Programme van Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie, dat het officieel telmechanisme is van de VN, kwam gisteren het goede nieuws dat het Millenniumstreefdoel voor toegang tot drinkwater is bereikt!

Het rapport is gebaseerd op tellingen gedaan in 2010. Eind 2010 had 89% van de wereldbevolking toegang tot schoon water; het streefdoel was 88% tegen 2015. Ban Ki Moon kon fier aankondigen dat - 5 jaar vóór datum - dit streefdoel al is bereikt.We mogen inderdaad blij zijn dat er ook eens goed nieuws gebracht wordt omtrent de Millenniumdoelstellingen, of in dit geval over een subdoel (subdoel 7c "toegang tot drinkwater").  Er is een hele weg afgelegd. Tussen 1990 en 2010 kregen meer dan 2 miljard mensen 'toegang tot een verbeterde waterbron'. Een hele prestatie.

Het telmechanisme gebruikt als norm "de toegang tot water aan een verbeterde bron".  Een verbeterde bron is een goed ingerichte waterput, een waterpomp, een publieke waterfontein, een beschermde bron of een klein of groot drinkwaterdistributienet.  Wat ook meetelt is de afstand: de verbeterde bron moet zich op minder dan 15 minuten wandelafstand van de woonst bevinden.


Neen, het werk is niet af

Maar als we meer in detail kijken naar het telmechanisme,  de cijfers en andere belangrijke factoren, dan kunnen we allerminst besluiten dat "het werk nu af is".

Vooreerst zijn er zeer grote verschillen tussen stedelijk en landelijk gebied: het is logisch dat in landelijk gebied de cijfers beduidend lager zijn.  Het is veel makkelijker en goedkoper drinkwaterinfrastructuur aan te leggen in  dichtbevolkt gebied zoals in een stad, dan in landelijk gebied waar de inwoners ver uit elkaar wonen.

Ten tweede is er gigantische achterstand in Sub-Sahara Afrika: daar dreigen we de doelstelling tegen 2015 te missen met meer dan 100 miljoen mensen.  Dit betekent eigenlijk: de rest van de wereld heeft een voorsprong op het streefdoel,  Afrika loopt ver achter.

 

mdg7De kwaliteit van het drinkwater

Alleen de drinkwaterpunten worden geteld, tot nu toe werd niet gekeken of het water een voldoende kwaliteit heeft.  In het tussentijds thematisch rapport dat JMP in december 2011 uitbracht, maakten Unicef en de WHO zelf de analyse.

Uit testen georganiseerd in 5 proeflanden, kon men concluderen dat men gemiddeld de cijfers met  minstens 10% naar omlaag moest brengen, wegens onvoldoende kwaliteit van het drinkwater (zie artikel "MDG drinkwater verder onder de loep" van 31/01/12).

 

De duurzaamheid van de infrastructuur of  waterdienst

In zeer veel gevallen is er absoluut geen 24 u op 24u drinkwater beschikbaar van drinkwaternetten in ontwikkelingslanden.  De precieze cijfers zijn gewoon niet bekend.  En het is een publiek geheim dat minstens 30% van de waterpompen tijdelijk of definitief defect zijn, wegens gebrek aan een structureel goed georganiseerd beheer en onderhoud.

 

Water uit de kraan zoals bij ons?

Indien we de norm zouden hanteren dat iedereen in zijn woonst water uit de kraan moet kunnen tappen zoals bij ons, dan ontberen nog meer dan 3 miljard mensen deze oplossing.  Zij moeten eerst stappen, in het beste geval dus minder dan 15 minuten;  voor de minder gelukkigen, meer dan 15 minuten.

Voor het subdoel 7d "de toegang tot basissanitatie" zijn we jammer genoeg nog decennia verwijderd van het "goede nieuws".

Nog zowat 2,5 miljard mensen ontberen nog steeds een simpele latrine of WC, en dit subdoel halen we nooit tegen 2015. Integendeel: dit streefdoel zullen we missen met 1 miljard mensen.  Met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien.

Ten slotte nog deze beschouwing: zijn het de Millenniumdoelstellingen of de Minimum-doelstellingen?  Zelfs indien 89% van de wereldbevolking permanent over goed kwalitatief drinkwater zou beschikken, heeft die resterende 11% daar ook recht op.

Waarom heeft de Algemene Vergadering van de VN anders op 28/07/2010 "het recht op water en sanitatie", zonder één tegenstem, als "fundamenteel mensenrecht" aanvaard? Geen vodje papier, laat ons hopen.

 

Meer info:

 

 

Deel dit artikel