Ruime meerderheid van de Belgen zijn vóór ontwikkelingssamenwerking

Eind 2019 werden de resultaten van een breed opgezette enquête over ontwikkelingssamenwerking gepubliceerd. Volgens deze enquête is een overweldigende meerderheid van de Belgen – en ook de Europese burgers in het algemeen - voorstander van ontwikkelingssamenwerking.

De resultaten van een grote enquête over ontwikkelingssamenwerking werden in oktober 2019 gepubliceerd. Deze studie is gebaseerd op een steekproef van meer dan 27.000 mensen die in de 28 lidstaten van de Europese Unie wonen en in juni 2019 zijn geïnterviewd. De resultaten zijn positief: bijna 9 op de 10 Belgen toont zich voorstander van ontwikkelingssamenwerking. Datzelfde positieve resultaat geldt voor de hele Europese Unie.

7 op 10 is ervan overtuigd dat ontwikkelingssamenwerking effectief is om ongelijkheid te verminderen

Enkele opvallende cijfers

  • 87% van de bevraagde Belgen en 86% van de bevraagde Europese burgers vonden het in 2019 belangrijk om mensen in ontwikkelingslanden te helpen.

  •  Meer dan de helft van de ondervraagde Belgen en Europese burgers zijn van mening dat de strijd tegen de armoede één van de hoofdprioriteiten van hun respectievelijke regeringen moet zijn inzake ontwikkelingssamenwerking. Wanneer de vraag over de EU zelf wordt gesteld, vindt maar liefst 70% van de Europese burgers en 72% van de Belgen dat de strijd tegen de armoede in de ontwikkelingslanden ook een topprioriteit van de EU moet zijn.

  • 75% van de ondervraagde Europese burgers en 74% van de Belgen is ervan overtuigd dat ontwikkelingssamenwerking bijdraagt aan een vreedzamere en eerlijkere wereld. Dit cijfer is sinds 2018 zelfs gestegen.

  • Bijna 7 op de 10 mensen - op Belgisch en Europees niveau – zijn ervan overtuigd dat ontwikkelingssamenwerking een effectieve manier is om de ongelijkheden in de ontwikkelingslanden te verminderen.

  •  73% van de Europese burgers vinden dat de EU en de lidstaten ontwikkelingssamenwerking evenveel of meer moeten blijven financieren dan nu. Met 76% ligt dit percentage voor de Belgen zelfs nog iets hoger: Omgekeerd zouden amper twee Belgen op tien voorstander zijn van een vermindering van de ontwikkelingssamenwerking.

In een wereld waar een tendens is dat landen zich op zichzelf terugplooien, zijn deze resultaten hoopvol. We verwachten dan ook van een toekomstige federale regering dat ontwikkelingssamenwerking niet gebruikt wordt als pasmunt voor besparingen of ingezet wordt voor eigen belang, maar als hefboom in de strijd tegen armoede en ongelijkheid wereldwijd.

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels