Mensenrechtenraad van de VN neemt resolutie over schendingen van Duterte-regime aan

Mensenrechtenraad van de VN neemt resolutie over schendingen van Duterte-regime aan

iDefend-UN-probe

Begin juli keurde de Mensenrechtenraad van de VN een resolutie goed om een onderzoek op te starten naar de schendingen van mensenrechten in de Filipijnen. Dat moet uitmonden in een gedetailleerd rapport dat begin 2020 voorgelegd zal worden aan de HRC.

11.11.11 steunt de brede coalitie iDefend, die een belangrijke speelde rol in het tot stand komen van die resolutie.

Duterte blijft razen

Op een moment dat straatprotesten zich als een ongecontroleerd vuur over de continenten heen verspreiden, zijn de controversiële uitspraken van de Filipijnse president Duterte geen internationaal nieuws meer. Nochtans, gaat er geen week voorbij of de president slaagt erin elke rechtgeaarde Filipino te shockeren met een uitspraak die ver over het politiek fatsoen gaat.

Go there and you are free to kill everybody, go start killing them, and I will join you, if you are sent to prison!President Duterte

Op 17 oktober sprak de president op een conferentie voor Filipijnse zakenlui, en weidde hij uit over de aanstelling van de controversiële hooggeplaatste politieofficier Espenido in Bacoloc City, een stad in Centraal-Filipijnen. Volgens Duterte is die stad verziekt door de drugshandel, en heeft hij er Espenido toe opgedragen schoon schip te maken, met de gevleugelde woorden: "Go there and you are free to kill everybody, go start killing them, and I will join you, if you are sent to prison!"

Mensenrechten op de agenda

Sinds Duterte in mei 2016 verkozen werd, is het aantal verdachte doden bij politieoperaties niet meer bij te houden. Sommige bronnen spreken van ruim 25.000 buitengerechtelijke moorden, niks minder dan een massamoord. Daarom is de resolutie zo belangrijk, Filipijnse mensenrechtenactivisten hebben dit populistische optreden vanaf dag 1 scherp veroordeeld, op gevaar van hun eigen leven. Mensenrechtenorganisaties zijn zowat de luidste criticasters van deze administratie, en staan dan ook in het vizier van de president.

Rose Trajano van PAHRA, de mensenrechtenorganisatie die iDefend coördineert: "Duterte is een gevaar voor de mensenrechten, hij demoniseert en terroriseert ons, en hij manipuleert het universele concept van mensenrechten. Hij probeert ons af te schilderen als verdedigers van de drugshandel."

De reactie van Duterte op de resolutie van de Mensenrechtenraad sprak boekdelen, zijn woordvoerder noemde het "een belediging voor alle Filipino's want die zijn trots op hun president. Zijn overwinning bij de tussentijdse verkiezingen toont aan dat ze deze internationale propaganda over de war on drugs niet geloven. Bovendien is IJsland een land dat bedekt ligt met ijs, hoe kunnen zij verstand hebben over de aanpak van de criminaliteit in ons land."

Eén met IJsland

Budit Carlos van iDefend heeft de afgelopen 3 jaar regelmatig Geneve, de hoofdzetel van de HRC, en andere Europese steden bezocht om te pleiten voor de resolutie, en uiteindelijk nam IJsland het voortouw om een resolutie ter stemming voor te leggen. Budit: "Een eerste doorbraak was een zeldzame gezamenlijke verklaring van 11 mensenrechtenrapporteurs van de VN, in juni 2019, met een vraag naar een onafhankelijk onderzoek naar de schendingen." Het bleef tot het moment van de stemming zeer spannend. Zo was er enorme druk van de Filipijnen, gesteund door China, op de 47 leden om de resolutie af te keuren. Maar uiteindelijk kreeg die voldoende steun, en kan de HRC aan de slag.

Het blijft onduidelijk of de HRC de toestemming zal krijgen om hun onderzoek ter plaatse uit te oefenen. Ze hebben voorlopig een kantoor in Bangkok, en verzamelen nu alle mogelijke rapporten in nauw overleg met de Filipijnse mensenrechtenorganisaties. iDefend helpt bij de coördinatie van de diverse werkgroepen om ervoor te zorgen dat die rapporten op tijd zullen klaar zijn. De deadline is eind december 2019, de volgende zitting van de HRC vind plaats in februari 2020.

11.11.11 DOOR:

Meer weten over onze partners?

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels