Middenveld slaat handen in elkaar voor het klimaat

"Zowel de mens als de natuur zullen in stijgende mate lijden onder de klimaatverandering." Dat is de centrale boodschap van het nieuw rapport van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change dat meer dan 2.500 onderzoekers uit niet minder dan 194 landen verenigt.

Ter gelegenheid van dit nieuw rapport stellen 11.11.11 en CNCD-11.11.11 graag het Platform Klimaatrechtvaardigheid voor. In dit platform slaan vakbonden, milieuorganisaties en de Noord-Zuidbewegingen de handen in elkaar en benadrukken de noodzaak voor een bindend klimaatakkoord. De natuur duldt immers geen getreuzel meer.

De drie grote families uit het middenveld beslissen samen te werken rond de klimaatproblematiek. Uit dit huwelijk werd het Platform Klimaatrechtvaardigheid geboren.

Klimaatverandering is meer dan een ecologisch probleem. Vandaag al zien we grote sociale gevolgen in zowel Noord als Zuid. Deze vaststelling wordt bevestigd door het IPCC. Tussen 1979 en 2004 bevonden 95% van alle slachtoffers ten gevolge van natuurrampen zich in ontwikkelingslanden. De belangrijkste manier om het Zuiden te helpen is door te stoppen met vervuilen, zonder toevlucht te nemen tot valse oplossingen.

Ambitieus en bindend klimaatakkoord

Op de vooravond van de VN-klimaatconferentie die eind november gehouden wordt in Durban, ijvert het Platform Klimaatrechtvaardigheid voor een internationaal bindend, ambitieus en billijk klimaatakkoord. Daarom presenteren wij u elf eisen. Op die manier wordt vanuit verschillende expertisedomeinen de klimaatproblematiek belicht.

Marc Despiegelaere van PROTOS: "We moeten de kwetsbaarheid van lokale gemeenschappen ten aanzien van extreme weersfenomenen verminderen en hun veerkracht vergroten. Daarom is grote aandacht nodig voor toegang tot water, het recht op voedsel en de preventie van de gevolgen van watersnood."

Ook de mogelijkheid zich aan te passen aan de grillen van het klimaat die vandaag reeds voelbaar zijn, 'adaptatie' in het klimaatjargon, is onontbeerlijk. Saar Van Hauwermeiren, in naam van de Oxfam familie, benadrukt de dringende noodzaak fondsen vrij te maken om ontwikkelingslanden te helpen bij de bestrijding van de klimaatverandering. "Het is niet aan het Zuiden om de klimaatfactuur te betalen."

Bert De Wel neemt het woord voor de drie vakbonden, ABVV, ACLVB en ACV. "De noodzaak voor een rechtvaardige overgang naar een koolstofarme en energie-efficiënte samenleving, werd reeds erkend in Cancún. Vandaag moeten we een grote stap vooruit zetten in het operationaliseren van deze principes. Het gaat hier immers over de levensomstandigheden van werknemers over de hele wereld."

De inzet blijft natuurlijk de noodzaak om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Alleen zo kan de overgang naar een koolstofarme samenleving tot stand komen. Arnaud Collignon van Greenpeace en Jan Vandermosten van WWF benadrukken ook hier onze link met het IPCC-rapport. "Zoals blijkt uit het IPCC-rapport, zijn de ontwikkelingslanden de eerste slachtoffers van de opwarming van de aarde. Toch zijn de industrielanden verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Daarom moeten wij onze uitstoot drastisch verminderen. Vele studies tonen aan dat de aanbevelingen van het IPCC onderschat worden. De internationale afspraken en verbintenissen zijn verre van bevredigend. De geïndustrialiseerde landen moeten hun uitstoot terugdringen tot het hoogste streefcijfer van het IPCC, namelijk 40 %.

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid ijvert voor een internationaal bindend, ambitieus en billijk klimaatakkoord.

Leden

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgische federaal politiek platform gecoördineerd door CNCD-11.11.11 en 11.11.11 en is samengesteld uit Bond Beter Leefmilieu (BBL), Broederlijk Delen, CADTM, ACV-CSC, ACLVB-CGSLB, Entraide et Fraternité, FGTB, Greenpeace, IEW, Klimaat en sociale rechtvaardigheid, Oxfam Wereldwinkels, Oxfam Solidariteit, PROTOS, SLCD, SOS Faim, Tourisme autrement, VODO, Vredeseilanden, WWF en ondersteund door hun leden.

Platform klimaatrechtvaardigheid

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels