Migratie op maat van kinderen

>>>Baobab Wereldklas van Bevrijde Wereld en migratie

‘Migratie op maat van kinderen’
belgi
Migratie is een thema dat niet weg te branden is uit de media. Ook in vele scholen leeft het thema.Veel leerkrachten geven tegenwoordig les aan een heel diverse klasgroep. Baobab Wereldklas biedt daarom tijdens haar leerkrachtenvormingen aandacht aan diversiteit in de klas. De Leerlingen van de derde graad basisonderwijs steken tijdens het inleefprogramma ‘De Kleine Baobab’ heel wat op over migratie. “ Het lijkt me verschrikkelijk in een land aan te komen waar je niemand kent. Je kent de taal niet. Hoe moet je dan nieuwe vrienden maken?”

Contact met vluchtelingen laat een diepe indruk na
Een groepje dat onder begeleiding van Mamadou heerlijke couscous maakt, ontdekt waarom het Senegalese meisje Penda en haar ouders geen andere oplossing meer zien dan vluchten. Een strip vertelt het verhaal van Penda’s vader, een Senegalese ajuinboer die door oneerlijke concurrentie van Europese landbouw zijn inkomsten ziet dalen tot er niets meer overblijft. 

De nieuwsgroep, onze jonge reporters, brengen verslag uit over hun bezoek aan het opvangcentrum van het Rode Kruis en het VLOS (vluchtelingenondersteuning Sint-Niklaas). Het bezoek aan deze twee organisaties laat een diepe indruk na.

“ Het lijkt me verschrikkelijk in een land aan te komen waar je niemand kent. Je kent de taal niet. Hoe moet je dan nieuwe vrienden maken?” vraagt Karolien zich af. “Ik kan me niet voorstellen dat ik een asielcentrum zou moeten leven” vult Ahmed aan. “Je leeft er met zo veel verschillende mensen samen, en je hebt niet eens je eigen plekje.” Marie moest in de kruidenierswinkel van het VLOS doen alsof ze iemand was zonder papieren. “Met mijn 6 punten per week, moest ik kiezen wat ik zou kopen. Dat was super moeilijk. Eerst kocht ik zeep en toiletpapier, maar dan had ik te weinig over om eten te kopen.” “Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen beseffen wat het betekent om te vluchten en waarom mensen vluchten” licht animator Sophie toe. “ We merken aan de reacties van vele leerlingen dat het bezoek aan de twee vluchtelingenorganisaties hier toe bijdraagt.”

Kinderen in actie!

“Een voetbalmatch organiseren met vluchtelingenkinderen”, speelgoed inzamelen voor de kinderen”, “een affiche ontwerpen tegen vooroordelen en voor gelijke kansen!” Het zijn maar enkele van de vele creatieve ideeën die tijdens de theeceremonie in het inleefatelier naar boven komen. De leerlingen zijn erg gemotiveerd om vluchtelingen en de organisaties die zich inzetten voor deze mensen te ondersteunen. Sommige klassen zetten hun ideeën ook om in echte actie. Via een actieatelier van Baobab Wereldklas, of op eigen initiatief!

Diversiteit als meerwaarde in de klas
“Onze school is de laatste jaren wel wat veranderd” vertelt een leerkracht van een Sint-Niklase basisschool tijdens één van de leerkrachtenvormingen. “Toen ik begon met lesgeven waren we een zogenaamde ‘witte school’. Nu zijn onze klassen veel diverser samengesteld.” Steeds meer leerkrachten komen in hun klas in aanraking met migratie. Baobab Wereldklas wil hen in hun lespraktijk ondersteunen en wijdt daarom enkele modules van de jaarlijkse leerkrachtenvormingen  aan diversiteit, waaronder de module ‘migratie’.

In een eerste fase maakt de leerkracht kennis met de achtergronden van migratie aan de hand van een persoonlijke getuigenis. “Dit heeft me echt beter doen begrijpen waarom mensen op de vlucht slaan” vertelt een leerkracht tijdens de evaluatie. ‘Talensensibilsering’ is een tweede werkbegrip dat in de leerkrachtenvorming rond diversiteit centraal staat. Vele kinderen groeien op in een gezin waar Nederlands niet de moedertaal is. Voor leerkrachten is het een hele uitdaging om er voor te zorgen dat deze kinderen de Nederlandse taal beheersen. Het doel van talensensibilisering is om kinderen op een speelse en positieve manier te laten proeven van de grote taaldiversiteit die er in hun klas bestaat. Op die manier creëer je een positieve houding ten aanzien van talen, wat heel belangrijk is voor kinderen die een minderheidstaal spreken. Dankzij vele concrete materialen en tips van vzw Foyer krijgen leerkrachten handvaten aangeboden om op een opbouwende manier met meertaligheid in de klas om te gaan.

MEER WETEN?

Zin om met je klas deel te nemen aan een inleefprogramma of een actieatelier? Interesse om één van onze leerkrachtenvormingen bij te wonen? Neem contact op met Greet Poelvoorde, via greet.poelvoorde@bevrijdewereld.be of 03 777 20 15

DOCUCENTRUM

Op zoek naar materialen om in je klas met het thema ‘diversiteit’ aan de slag te gaan? Bezoek ons documentatiecentrum of ga gerust al een keertje snuisteren in de online catalogus: www.bevrijdewereld.be/documents.aspx

logo_be_outline

www.bevrijdewereld.be


Lees meer in het gratis driemaandelijks tijdschrift van Bevrijde Wereld, Djembé.
Abonneer je hier.

Deel dit artikel