Millenniumdoelen

Millenniumdoelen

In september 2000 verzamelden alle staatshoofden en regeringsleiders van de VN-lidstaten in het hoofdkwartier in New York voor de eerste Algemene Vergadering van het nieuwe millennium. Aan het einde van de driedaagse ondertekenden de leden unaniem de Millenniumverklaring. Deze verklaring bevatte een reeks becijferde en in de tijd geplande doelen: de Millenniumdoelstellingen.

Ruw samengevat gaat het bij de eerste 7 Millenniumdoelstellingen om opdrachten die een betere menselijke ontwikkeling in het Zuiden voor ogen hebben. De landen moeten die zelf realiseren. Deze doelstellingen zijn gekwantificeerd en kennen een tijdslimiet. Millenniumdoelstelling 8, onder de titel ‘wereldwijd partnerschap', moet zorgen voor een internationaal beleid opdat de eerste 7 opdrachten kunnen slagen. Van bij het begin was er discussie over de reikwijdte van de Millenniumdoelstellingen. Waren ze utopisch of net akelig pragmatisch?