Minder dan helft EU-hulp bestrijdt armoede

Armoedebestrijding krijgt niet genoeg prioriteit in de ontwikkelingshulp van de Europese Unie. Dat zegt Alliance 2015, een verband van zes grote hulporganisaties dat hamert op de Millenniumdoelen. Europa bouwt zijn investeringen in het lager onderwijs in arme landen zelfs af.


De Europese Unie onderschrijft de Millenniumdoelen, acht centrale ontwikkelingsuitdagingen die in 2000 door alle VN-lidstaten werden aangenomen. Alle kinderen in de wereld tegen 2015 toegang bieden tot lager onderwijs is één van die doelstellingen. De gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen verbeteren en aids, malaria en tbc terugdringen zijn andere Millenniumdoelen. De halvering van de armoede tegen 2015 is de overkoepelende uitdaging.

Maar volgens een gisteren (16 september) verschenen rapport van Alliance2015 onderneemt de Europese Commissie, samen met de Europese lidstaten de grootste donor ter wereld, te weinig om haar beloften hard te maken. Minder dan de helft van de EU-ontwikkelingshulp houdt volgens de studie rechtstreeks verband met de Millenniumdoelen.

Het aandeel van de EU-ontwikkelingshulp dat naar projecten voor het lager onderwijs gaat, daalde van 4 procent in 2000 tot 1,6 procent in 2006, het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. De uitgaven voor hulp in de gezondheidszorg stegen in die periode wel van 1,5 procent tot 2,8 procent, maar ook dat is onvoldoende, waarschuwen de auteurs van het rapport. De Europese Commissie heeft immers beloofd vanaf 2009 een vijfde van de hulp die toegewezen wordt aan programma’s in specifieke ontwikkelingsregio’s, te besteden aan onderwijs en gezondheidszorg.

“Onderwijs en gezondheid zijn niet sexy, en donorlanden werken liever in sectoren die meer opdrachten kunnen opleveren voor hun bedrijven”, zegt Vagn Berthelsen, de voorzitter van Alliance 2015. De Nederlandse medefinancieringsorganisatie Hivos is een van de leden van de alliantie, naast organisaties uit Duitsland, Italië, Denemarken, Ierland en Tsjechië.

Volgens het rapport moet de Europese Unie haar hulp ook meer richten op de armste landen en acties tegen honger. In 2000 ging 34 procent van de EU-hulp naar de Minst Ontwikkelde Landen, zes jaar later was dat aandeel geslonken tot 27 procent. En in geen enkel van de 123 “indicatieve programma’s” die de EU hanteert als richtsnoer voor haar inspanningen in specifieke ontwikkelingslanden, duikt de strijd tegen honger op als doelstelling.

Groei niet voldoende
Simon Stocker, de directeur van de ontwikkelingsdenktank Eurostep in Brussel, zegt dat sommige beleidsmakers in de EU ervan uit gaan dat hulp die de economie van de ontwikkelingslanden aanzwengelt, automatisch ook de Millenniumdoelen dichterbij brengt. “Economische groei en de verbetering van de infrastructuur kunnen een belangrijke bijdrage bieden”, zegt Stocker, maar economische groei doet de armoede zeker niet altijd teruglopen.”

De Europese Commissie vindt de verwijten onterecht. In sommige ontwikkelingslanden is niet meer efficiënt veel te investeren in het lager onderwijs, omdat bijna alle kinderen er al school lopen. In die landen is er veel meer geld nodig voor het secundair onderwijs.

BRON:
http://www.ipsnews.be

Deel dit artikel