Minister Kris Peeters fietst deze zomer in een 'schone' fietstrui

24-04 Actie Minister Peeters 1000Px

De Kristelijke Werknemersbeweging (Kwb), Wereldsolidariteit en de andere organisaties van de Schone Kleren Campagne overhandigden vanmiddag, twee jaar na de instorting van het Rana Plaza complex in Bangladesh, een 'schone' fietstenue geproduceerd in goede arbeidsomstandigheden aan minister van Economie, Consumentenzaken en fervent fietser Kris Peeters.

Hij kreeg ook een videoboodschap van een Aziatische kledingarbeidster. Hiermee vroegen ze de minister om een beleid te ontwikkelen zodat ook Belgische kledingbedrijven hun kledij in betere arbeidsomstandigheden laten produceren. 

Vandaag is het twee jaar geleden dat het Rana Plaza complex instortte. Bij de instorting verloren 1.138 kledingarbeid(st)ers het leven en vielen er meer dan 2000 gewonden. Twee jaar later zijn de fabrieken in Bangladesh wel veiliger[i], maar de slachtoffers en hun families zijn nog altijd niet volledig vergoed.

Bovendien is er ook nog het probleem van de hongerlonen, de te lange werkweken, gebrek aan vakbondsvrijheid,... Niet alleen in Bangladesh maar ook in andere kledingproducerende landen zoals Indonesië en Cambodja.

Het blijft voor consumenten bijna onmogelijk om te weten waar en in wat voor omstandigheden de kledij die ze kopen gemaakt is, laat staan om 'schone' kleren te vinden in de winkelstraten.

 

Kwb en Wereldsolidariteit brachten een videoboodschap mee van een Indonesische kledingarbeidster, die de Belgische regering opriep om ervoor te zorgen dat Belgische kledingbedrijven de arbeidsrechten respecteren in haar land.

En de Belgische bedrijven?

Het voorbije jaar zetten twee bedrijven een belangrijke stap vooruit: Bel&Bo en JBC werden lid van de Fair Wear Foundation, een multi-stakeholderinitiatief voor controle.

ACP Promo-en werkkledij, Mayerline, Stanley & Stella en B&C waren al lid.

Toch blijft het aanbod aan schone kleren beperkt – of het nu gaat om modekleding, sportkledij of werkkledij. In het totaal zijn nu 6 Belgische bedrijven lid van de Fair Wear Foundation, slechts 6 Belgische bedrijven (C&A, JBC, Malu, Jogilo, Tex Alliance, Van Der Erve) ondertekenden het Bangladesh Akkoord.

Ook in België zijn bindende maatregelen nodig om de arbeidsomstandigheden in de kledingsector te verbeteren.

De Schone Kleren Campagne betreurt dat de federale regering de Belgische bedrijven niet actiever heeft aangemoedigd om het Bangladesh Akkoord te ondertekenen en de drempels die hen daarvan weerhouden weg te werken.

De Nederlandse regering deed dat wel, en met resultaat: daar ondertekenden maar liefst 25 bedrijven het Akkoord.

Actieplan van Belgische overheid verplicht

Volgens de VN[ii] hebben overheden de plicht om ervoor te zorgen dat bedrijven de mensenrechten respecteren, ook bij hun activiteiten in andere landen.

De Schone Kleren Campagne vraagt dat de Belgische overheid deze plicht ernstig neemt en een actieplan opstelt. Dat actieplan moet bestaan uit ondersteunende én verplichtende maatregelen.

Overheden overal ter wereld hebben te lang vertrouwd op vrijwillige initiatieven vanuit de kledingsector en auditrapporten. De kwaliteit van zulke audits varieert van goed tot totaal onbetrouwbaar. De drie laatste grote catastrofes in de kledingindustrie zijn daar een triest voorbeeld van: zowel de fabrieken in het Rana Plaza complex, Tazreen Fashions (Bangladesh, november 2012, 120 doden) als Ali Enterprises (Pakistan, september 20912, 286 doden) waren ge-audit voor de ramp.

Concreet vraagt de Schone Kleren Campagne:

  • Belgische kledingbedrijven worden actief aangemoedigd om het Bangladesh Akkoord te ondertekenen.

  • Belgische kledingbedrijven worden opgeroepen om zich aan te sluiten bij de Fair Wear Foundation.

  • Bedrijven worden verplicht om te rapporteren over de risico's en de impact van hun activiteiten op de mensenrechten en op welke manier ze deze impact remediëren.

  • Overheid en bedrijven zorgen ervoor dat de slachtoffers van schendingen van mensenrechten die het gevolg zijn van activiteiten van ondernemingen een betere toegang hebben tot remediëring.

  • De federale overheid geeft het juiste voorbeeld door bij het aankopen van kleding respect voor arbeidsomstandigheden op te nemen in de bestekken. De nieuwe Europese Richtlijn Openbare aanbestedingen maakt het opnemen van sociale criteria in bestekken mogelijk. België moet deze richtlijn nog omzetten.

 

Meer info: Sara Ceustermans, Schone Kleren Campagne, sara.ceustermans@wsm.be, 0494/35.47.50, www.schonekleren.be

Logos SKC

 

Deel dit artikel