Namibië kreunt onder de ergste droogte in 30 jaar


namibia droogte red cross namibia
[Foto: Droogte in Namibia ©Red Cross Society of Namibia]

Namibië kreunt onder de ergste droogte in 30 jaar. Het wordt voor veel mensen steeds moeilijker om voedsel te vinden waardoor ze hun karige reserves moeten aanspreken om te kunnen overleven.
43-kleinDe nationale droogte werd in mei als ramp uitgeroepen door de Namibische overheid. Op dit moment heeft 14% van de bevolking nood aan dringende voedselhulp. De noordelijke regio's zijn het hardst getroffen. Oogsten zijn mislukt, vee is gestorven en zowel kinderen als volwassenen kampen met ondervoeding.

Mensen verkopen hun bezit om te overleven. Tegelijkertijd is de marktprijs voor vee en oogst dramatisch gezakt, waardoor velen amper een inkomen kunnen vergaren.

"Mensen in deze gebieden hebben de laatste jaren vaak met droogte te kampen gehad", vertelt Joy Singal van de Internationale Rode Kruisfederatie. "Door hun vee en inboedel te verkopen, konden de meesten overleven. Maar nu de droogte blijft aanhouden, zitten de meesten door hun reserves heen."

De bevolking is daardoor aangewezen op humanitaire hulp. "Het is cruciaal om in de basisnoden van de mensen te voorzien en hen tegelijkertijd te helpen met activiteiten op langere termijn om de droogte te boven te komen", aldus Singhal.

De Rode Kruisfederatie lanceert een oproep om de hulpverlening van het Namibische Rode Kruis te ondersteunen. Zij willen 55.000 van de meest kwetsbare mensen helpen in het noorden van het land via de verdeling van water, het opstarten van soepkeukens en het verspreiden van informatie over voeding voor het kind.

Daarnaast ligt de focus ook op het weerbaarder maken van de bevolking voor toekomstige droogtes door bijvoorbeeld te werken met droogteresistente zaden.


Rode Kruis-Vlaanderen DOOR:

Deel dit artikel