Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur van Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam Fairtrade

Sinds 27 februari heeft Dirk De Wilde het mandaat van voorzitter van de Raad van Bestuur van Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam Fairtrade opgenomen. Hij volgt hiermee Leen Laenens op.

“Een groot geloof in de zinvolheid van de missie van Oxfam Wereldwinkels en Oxfam Fairtrade en een groot vertrouwen in de innerlijke kracht van bedrijf en beweging om ook vandaag nog de pioniersrol op het vlak van eerlijke handel waar te maken, liggen daarbij aan de grondslag.”

Dirk maakt reeds sinds 2001 deel uit van de Raad van Bestuur maar neemt voor de eerste keer de voorzittersplaats in. Binnen de Raad van Bestuur deed hij in verschillende werkgroepen ervaring op zodat hij met voldoende bagage zijn termijn als voorzitter kan beginnen.

Hij stond aan de wieg van de wereldwinkel in Wilsele en is daar nog steeds te vinden als wereldwinkelier. Ook 11.11.11 en Broederlijk Delen genieten van zijn engagement.

Oxfam Wereldwinkels met meer dan 200 winkels en groepen en Oxfam Fairtrade een bedrijf met een jaaromzet van 21,5 miljoen Euro, staan voor grote uitdagingen in het snel veranderende faitradelandschap.
“Met onze sterke focus op eerlijke handel willen wij dé referentie blijven in dit landschap. Onze strenge criteria, onze unieke relatie met de partners/producenten en onze verankering in de samenleving via een grote beweging, waarborgen onze geloofwaardigheid en impact.”

De moeilijke economische context en de toegenomen concurrentie vragen meer dan ooit een krachtdadig bestuur om de nodige keuzes te maken om die impact te vergroten.
Meer markttoegang voor onze producenten, meer toegevoegde waarde in het zuiden, meer draagkracht voor eerlijke handel in het noorden, zijn maar enkele van de doelstellingen voor de komende jaren. Enkel een financieel gezond bedrijf en een zich vernieuwende beweging kunnen dit waarmaken.

www.oww.be

Deel dit artikel