Nieuws van het Afrika Europa netwerk november 2011 Nr. 193

EEN WERELDWIJDE OPROEP UIT ZUID AFRIKA TOT AGRO-ECOLOGIE EN VOEDSELSOEVEREINITEIT.

Wij roepen alle boerenbewegingen, boeren, landloze boeren en allen die voedselsoevereiniteit nastreven in heel Afrika en wereldwijd op met ons actie te voeren tijdens de Klimaatconferentie in Durban voor een echte agro-ecologie en voedselsoevereiniteit.

We hebben te maken met een voedsel, economische en ecologische crisis die geworteld is in een neoliberaal kapitalistisch systeem van productie, distributie en consumptie, waar alles draait om geld en niet om mensen. Multinationale bedrijven beheersen alles en strijken de winsten op. In Durban lobbyen ze zodat alles gewoon door kan gaan. De oplossingen die zij voorstellen leiden tot een recolonisatie van Afrika en alleen tot grotere winsten voor henzelf.

Wij willen ageren tegen deze valse oplossingen en hun criminele bedoelingen en catastrofale gevolgen aan de kaak stellen om de miljoenen kleine boeren weer beter te betrekken in de voedselvoorzieningen. Dat zullen ook de echte oplossingen bieden voor een goede klimaatverandering. Daarom roepen wij alle boeren, landbouwwerkers en landloze boeren op en ieder die dit hen ter harte gaat wereldwijd op met ons te protesteren en actie te voeren hiervoor. Wij willen:

  • een echter landbouwhervorming voor voedselsoevereiniteit;
  • een ecologische revolutie als oplossing voor klimaatverandering;
  • een heel ander voedselsysteem met steun van volledige deel name van vrouwen aan dit nieuwe systeem;
  • een voedselsysteem dat gebaseerd is op de noden en het welzijn van de mensen, in plaat van op winst;
  • een einde aan de beheersing door multinationale voedselbedrijven van alles wat voedsel is;
  • een soevereiniteit van zaden ook, die aangepast is deze voedselsoevereiniteit. 

Daarom vragen wij, Afrikanen, dat mensen wereldwijd onze actie ondersteunen en wij zoals ook u allen ook een goede toekomst tegemoet kunnen gaan. Wij gaan onze petitie overhandigen aan de afgevaardigden van de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties en erop aandringen dat zij de goede besluiten nemen en vooral ook maatregelen vaststellen om de besluiten uit te voeren. Geen mooie woorden alleen, maar ook daden.

U kunt uw steun tot uitdrukking brengen door uw boodschap door te mailen op e-mail adres: lvcatcop17@gmail.com in Durban Zuid Afrika. U kunt uw boodschap alsvolgt formuleren: 'We agree fully to your petition to the delegates of the Climateconference of the UN in Durban and wish you all the succes for you and ourselves.

With kind regards, (naam,. plaats, land, organisatie/ congregatie/werkgroep...)

Het AEN vraagt u dringend ook deze oproep van de Afrikanen zelf te willen ondersteunen.

Deel dit artikel