Ethisch ondernemen: Ondernemen tegen armoede

De private sector speelt ongetwijfeld een centrale rol in de ontwikkeling van de armste en meest kwetsbare mensen in ontwikkelingslanden. Ondernemingen zorgen voor investeringen, waardig werk, innovaties en leveren nodige middelen voor het sociale beleid van overheden. Maar zeker niet al die investeringen en innovaties leiden tot minder armoede en ongelijkheid, zelfs niet in landen waar sterke economische groei is. 

Vorig jaar publiceerde 11.11.11 een uitgebreid dossier over het Belgische Investeringsfonds voor ontwikkelingslanden (BIO):   'Het is duidelijk dat BIO het financieel rendement laat primeren op het ontwikkelingsrendement. Die focus heeft zware gevolgen: investeringen via belastingparadijzen in sectoren en landen waar de noden niet noodzakelijk het grootst zijn en projecten met een heel beperkte ontwikkelingswaarde'.


Deze vaststelling werd onlangs bevestigd door het recente belastingsparadijzenschandaal, het zogenaamde 'Offshoreleaks'.