Open brief aan G8-top Palestinian Agricultural Relief Committees.

PARC (Palestinian Agricultural Relief Committees) en partnerorganisaties, 5 juni 2007.

Vandaag, 5 juni 2007, is het exact 40 jaar geleden dat Israël de zesdaagse oorlog begon en de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte bezette. Eén dag later, tijdens de wereldwijde actieweek voor vrede en rechtvaardigheid voor Palestina, houden jullie de G8-top in het noorden van Duitsland.


Duitsland was het schouwtoneel van één van de twee belangrijkste gebeurtenissen uit de 20ste eeuw, namelijk de val van de Muur in 1989.  Het tweede ijkpunt van de 20ste eeuw is voor ons het einde van het apartheidsregime in Zuid-Afrika in 1994. Daartegenover staat dat het Palestijnse volk in de 21ste eeuw nog steeds lijdt onder de 40 jaar durende Israëlische bezetting en het daarmee gepaard gaande apartheidsregime.

De bezettingsmacht Israël volgde steeds de strategie om zoveel mogelijk gebieden te controleren en annexeren, en veroordeelde zo het Palestijnse volk tot het leven in een grote openluchtgevangenis. Door de bouw van de apartheidsmuur confisqueert Israël nog steeds landbouwland en waterbronnen van de Palestijnen. De bouw van de muur is een flagrante schending van het advies van het Internationaal Gerechtshof uit 2004 en brengt het voortbestaan van de Palestijnse landbouw ernstig in gevaar.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat Israël meer dan 50% van de Westelijke Jordaanoever controleert en bezet. Het controleert 89% van de beschikbare watervoorraden. Reeds meer dan 450 000 Joodse kolonisten wonen in het hart van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, temidden van 2,5 milioen Palestijnen. Israël gaat door met de bouw van een netwerk aan rondwegen en tunnels, die enkel door kolonisten gebruikt mogen worden. Het Wereldbankrapport van mei 2007 stelt dat de muur, het rondwegennetwerk en de zone-indeling erop gericht zijn om ‘het vrije verkeer en de economische groei van de kolonisten te beschermen en te verhogen, ten koste van de Palestijnse bevolking.’

Het Palestijnse volk bevindt zich in een hachelijke situatie. Israël gaat door met zijn politiek van ethnische zuivering, opgestart in 1948 toen het 726 000 Palestijnen verdreef en 531 dorpen verwoestte. Als de internationale gemeenschap er niet in slaagt Israël een halt toe te roepen, dan komt het hele ‘vredes’proces – gelanceerd in 1991 en gebaseerd op de idee van twee staten - in gevaar. Er zal voor de Palestijnen immers geen land meer overblijven om een onafhankelijke, soevereine staat op te richten naast Israël. Het Israëlisch-Palestijns conflict dreigt aan te slepen en de Palestijnse wonden worden zo nooit geheeld. Wereldwijde solidariteit met ons volk is daarom onontbeerlijk om onze strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid en duurzame vrede te ondersteunen.

We zijn verheugd dat de G8-top speciale aandacht zal geven aan de bestrijding van armoede en ziekte in Afrika. De enige serieuze stap voorwaarts in de heropbouw van de zieltogende Afrikaanse economieën is volgens ons echter het vrijmaken van de Afrikaanse natuurlijke rijkdommen en Afrikaanse staten terug volledige controle te geven over die rijkdommen.

Wij verzoeken u namens het Palestijnse volk om gelijkwaardige aandacht te geven aan onze gerechtvaardigde strijd tegen de Israëlische bezetting. Wij vragen u om duidelijk positie te nemen tegen de voortdurende wreedheden, begaan door de Israëlische bezettingsmacht. Tegen de verwoesting van gemeenschappen, de onteigeningen, de gedwongen uitwijzingen en beroving van alle middelen van bestaan voor het Palestijnse volk. Uw stilte, in sommige gevallen, en uw betrokkenheid in andere gevallen, stimuleren Israël om schaamteloos de Internationale Mensrechten en de Conventie van Genève met voeten te treden.

Wij achten u verantwoordelijk om ons volk hun basisrechten terug te geven, voornamelijk dan ons recht op toegang tot onze eigen gronden en bronnen. Alleen zo kan ook ons volk de weg naar duurzame ontwikkeling inslaan, de weg die in september 2000 uitgetekend werd door de Verenigde Naties met het goedkeuren van de Millenniumdoelstellingen voor 2015.

Ondertekend door:

Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC) - partner Oxfam-Wereldwinkels.
- Palestinian Farmers Union (PFU)
- Rural Women’s Development Society (RWDS)
- Youth Development Association (YDA)

Deel dit artikel