Oppositie dreigt goedkeuring nieuwe gascontracten te boycotten

De regering van de Boliviaanse president Evo Morales krijgt het niet gemakkelijk om de nieuwe contracten over de exploitatie van de genationaliseerde gasvoorraden nog voor het einde van het jaar door het parlement te krijgen. De oppositie heeft zich voorgenomen het wetgevende werk in de senaat te blokkeren, uit onvrede over de voorgestelde landhervorming en het voorstel om grondwettelijke hervormingen bij gewone meerderheid mogelijk te maken.


De rechtse oppositiegroep Poder Democrático y Social (PODEMOS) maakte deze week bekend dat ze de voorgestelde landhervorming zou blokkeren door weg te blijven uit de senaat, zodat het vereiste quorum niet wordt bereikt. De partij wil dezelfde strategie gebruiken om te voorkomen dat de regeringspartij Movimiento al Socialismo (MAS) de regels voor de wijziging van de grondwet door de grondwetgevende vergadering in haar voordeel wijzigt.

De MAS-leden in de kamer van volksvertegenwoordigers, waar de regeringspartij een meerderheid heeft, willen grondwetswijzingen per eenvoudige meerderheid mogelijk maken. MAS heeft 137 van de 225 zetels in de constituante en zou zo op eigen houtje de grondwet kunnen herschrijven. De oppositiepartijen dringen aan op een tweederdemeerderheid, zodat de regeringspartij gedwongen zou worden politieke compromissen aan te gaan.

Het grootste slachtoffers van de polarisatie tussen regering en oppositie dreigen de nieuwe contracten te worden die de regering Morales met verschillende internationale oliefirma’s afsloot voor de exploitatie van de gasvoorraden. De contracten werden getekend zes maanden nadat Morales op 1 mei 2006 decreteerde dat het gas in de Boliviaanse ondergrond opnieuw eigendom zou worden van het volk. De waarde van de gasvoorraad, de tweedegrootste in Latijns-Amerika na die van Venezuela, wordt op 157 miljard euro geschat.

De nieuwe contracten moeten de Bolivaanse staatskas in de volgende drie jaar ruim drie miljard euro opleveren. De Commissie voor Economische Ontwikkeling van het lagerhuis heeft de teksten al goedgekeurd en op 22 november doorgespeeld aan de kamer van volksvertegenwoordigers, waar MAS een meerderheid heeft. In de senaat dreigt het goedkeuringsproces echter vast te lopen op de aangekondigde afwezigheidsstrategie van de oppositie.

“”Het zou een schande zijn voor het volk wanneer de senaat de gascontracten zou blokkeren”, meent Silva Trujillo, de voorzitter van de parlementscommissie voor economische ontwikkeling. De regering verwijt de oppositie de democratie “een zware slag” te hebben toegebracht en sluit niet uit de contracten bij decreet af te kondigen. De oppositie hoopt het gasdossier te kunnen gebruiken als chantagemiddel om de regering Morales tot meer toegeeflijkheid te dwingen bij de debatten over de grondwet, de landhervorming en nog een derde wet die de macht van de president moet versterken ten koste van de provinciegouverneurs.

Sommigen denken al luidop na over hoe het aardgasgeld het best kan worden besteed. De regering heeft deze maand een fonds van 25 miljoen euro opgericht waaruit ze “Juancito Pinto”-beurzen van 20 euro per maand gaat betalen voor elk kind dat naar de lagere school gaat. Er gaan stemmen op om het geld rechtstreeks onder de bevolking te verdelen, zoals in Alaska, of om het zoals in Nederland te investeren in pensioenen, gezondheidszorg en ontwikkelingshulp.

Economieprofessor Alexis Pérez stelt voor het geld te gebruiken om het land minder afhankelijk te maken van exportinkomsten: “Bolivia heeft geen buffer tegen plotse dalingen in de exportprijzen. Daarom moet de binnenlandse economie worden versterkt. Mijn land is in de eerste plaats nog altijd een landbouwland. Een vrijemarktbeleid dat armoede subsidieert is hier niet op zijn plaats”. Volgens officiële statistieken leven 67 procent van de 9,2 miljoen Bolivianen in armoede. IPS (MC)

IPS DOOR:

Deel dit artikel