Overwinning voor Indonesische partners: parlement moet handelsakkoorden goedkeuren

Indonesische parlementsleden zingen het volkslied

De Indonesische wet voor internationale verdragen van 2000 is in tegenspraak met de grondwet. Dat oordeelde het Grondwettelijk Hof na een klacht van een coalitie van ngo's, waaronder verschillende partnerorganisaties van 11.11.11. 

Onderhandelingen voor internationale handels- en investeringsakkoorden gebeuren meestal achter gesloten deuren en op basis van geheime richtlijnen. Volgens regeringen is dit veel efficiënter en geen probleem voor de democratie, want het zijn uiteindelijk de parlementen die het resultaat moeten goedkeuren.

Dit is een overwinning voor de democratie. Het parlement krijgt terug meer macht en inspraak

Maar in Indonesië was met de wet van 2000 het parlement buitenspel gezet, terwijl bedrijven wel uitgebreid in contact konden staan met de onderhandelaars. Rachmi Herthanti, de coördinator van de coalitie Team for Economic Justice is dan ook verheugd over de uitspraak: "Dit is een overwinning voor de democratie. Dankzij ons krijgt het parlement terug meer macht en inspraak."

Belangrijke gevolgen

De opheffing van de wet op internationale verdragen heeft verschillende belangrijke gevolgen.

In zijn verdict geeft het Hof aan dat handelsverdragen een grote invloed kunnen uitoefenen op de bevolking. Vanaf nu moeten verdragen inzake handel, economie, dubbele belastingheffing en buitenlandse leningen de instemming krijgen van het parlement.

Bovendien worden, volgens het Team for Economic Justice, impactevaluaties verplicht. De regering moet dus vooraf een projectie maken van de mogelijke invloed op specifieke groepen of sectoren.

Daarnaast moeten de overheid en het parlement het brede publiek betrekken bij de onderhandelingen door openbare raadplegingen te organiseren.

En internationale verdragen mogen niet in strijd zijn met de beginselen van onafhankelijkheid, vrede en sociale rechtvaardigheid. Als het middenveld meent dat dit wel zo is, kan het dus naar de rechter stappen.

Verdragen herzien

"We zullen samen met de betrokken sectoren de impact van deze akkoorden bestuderen, en in samenspraak met de parlementsleden bekijken of reeds geratificeerde verdragen teruggestuurd kunnen worden naar het parlement voor goedkeuring", aldus Rachmi.

"Een aantal onderhandelingen lopen nog, zoals het handelsakkoord met Australië, de European Free Trade Association (EFTA) en de EU en een bilateraal investeringsverdrag met Singapore (BIT). We zullen erop toezien dat het parlement zijn rol kan spelen".

Dankzij de steun van 11.11.11 konden we enkele experts aan het werk zetten om de juridische argumentatie voor te bereiden

De rol van 11.11.11

"We hadden al lang plannen om deze zaak aanhangig te maken", vertelt Rachmi. "Maar het was dankzij de steun van 11.11.11 dat we enkele experts aan het werk konden zetten om de juridische argumentatie voor te bereiden."

Marc Maes, de handelsexpert van 11.11.11, bevestigt het belang van deze uitspraak: "Handelsakkoorden worden steeds ambitieuzer beïnvloeden het binnenlands beleid steeds vaker. Daarom is het evident dat onze parlementen er het laatste woord over hebben. Helaas beperken de volksvertegenwoordigers zich al te vaak tot een stemming zonder voorafgaand onderzoek en debat. Daardoor komt de verdediging van de democratie en inspraak steeds meer op de schouders van het middenveld terecht."

De Indonesiërs hebben nu zelfs iets wat wij niet hebben: een juridische basis om transparantie en inspraak te eisen."

"Onze Indonesische partners hebben fantastisch werk verricht. Nu komt het erop aan dat ze de parlementsleden wakker schudden, zodat die hun herwonnen bevoegdheid gebruiken om het handelsbeleid te richten op duurzame ontwikkeling. Onze Indonesische vrienden hebben nu zelfs iets wat wij niet hebben: een juridische basis om transparantie en inspraak te eisen."

"11.11.11 kijkt uit naar  verdere samenwerking voor de huidige onderhandelingen over het EU-Indonesische handelsakkoord (CEPA)." 

11.11.11 DOOR:

Meer weten over onze partners in Indonesie?

Kijk hier

 

Deel dit artikel