Oxfam lanceert nieuwe internationale campagne 'GROEI. Voedsel. Leven. Aarde.'

Binnenkort zijn we met 9 miljard mensen. Maar hoe blijven we al die monden voeden, met respect voor de natuurlijke hulpbronnen? Op 1 juni lanceerde Oxfam haar nieuwe internationale campagne 'GROEI. Voedsel. Leven. Aarde'. Deze campagne ijvert voor een toekomst waar iedereen genoeg te eten heeft.In 34 landen over de hele wereld lanceert Oxfam dezelfde boodschap: alle mensen hebben recht op voedsel. Deze campagne introduceert een radicaal nieuwe aanpak van het gebruik en het beheer van grondstoffen, en een eerlijkere manier om voedsel te telen en te delen.

"Onze aarde produceert vandaag genoeg voedsel voor iedereen. Toch gaat elke avond bijna een miljard mensen slapen met een lege maag. Dat is 1 op 7. En dat terwijl de meesten van hen zelf landbouwers zijn", zegt Thierry Kesteloot, beleidsverantwoordelijke voedselsoevereiniteit bij Oxfam. "We zitten midden in een crisisperiode. De impact van de klimaatveranderingen wordt steeds ernstiger en vruchtbare grond en water worden altijd maar schaarser. Dat maakt het problematisch om de wereld te voeden."

 

Het voedselsysteem gaat de verkeerde kant op

Het politieke dossier van Oxfam in België 'Klimaat- en voedselcrisis. Duurzame kleinschalige landbouw als deel van de oplossing' analyseert de oorzaken van het falende voedselsysteem en stelt een alternatief beleid voor. Het benadrukt dat we voor een nieuwe crisisperiode staan, waarin klimaatveranderingen, de uitputting van en de druk op de natuurlijke hulpbronnen alle aandacht opeisen.


 • De prijzen van basisvoedsel zoals maïs zullen meer dan verdubbelen in de komende 20 jaar. Meer dan de helft van deze prijsstijging wordt veroorzaakt door de impact van de klimaatverandering op de landbouw.
 • De allerarmsten - die tot 80 % van hun inkomsten aan voedsel moeten spenderen - worden het meest getroffen. In februari 2011 schatte de Wereldbank dat in de laatste 8 maanden 44 miljoen mensen in extreme armoede terecht waren gekomen als gevolg van de stijging van de voedselprijzen.
  • Tegen 2050 zullen we 9,1 miljard monden moeten voeden. Aan het huidige groeitempo en zonder aanpassing van onze Westerse consumptiepatronen zullen we dus bijna 70 % meer voedsel nodig hebben. Maar de opbrengst per hectare van de industriële landbouw vermindert.
  • 70 % van de beslissingen over ons voedselsysteem zijn in handen van een kleine groep spelers uit de agro-industrie. Slechts 3 bedrijven - Archer Daniels Midland, Bunge en Cargill - controleren ongeveer 90 % van de wereldgraanmarkt. Hun activiteiten stimuleren de volatiliteit van de voedselprijzen en daar profiteren zij ruimschoots van. Tijdens de eerste 3 maanden van 2008, midden in de mondiale stijging van de voedselprijzen, steeg de winst van Cargill met liefst 86 %.
   • Volgens de FAO was er in 2009 over de hele wereld 45 miljoen hectare landbouwgrond ingepalmd door private investeerders. Dat is 15 keer de oppervlakte van België.    Verander het menu

    "Sinds jaar en dag geven veel regeringen de belangen van de grote bedrijven en de elites voorrang op die van de 7 miljard mensen die voedsel telen en consumeren", zegt Thierry Kesteloot.

    Het is hoog tijd om het voedselsysteem te veranderen, want het gaat de verkeerde kant op. Iedereen verdient toegang tot water, vruchtbare grond en voedsel. Daarom moeten we duurzamer produceren, eerlijker consumeren en ervoor zorgen dat morgen iedereen mee aan tafel zit.

    "We kunnen niet langer wachten", zegt Lula da Silva, de oud-president van Brazilië die deze Oxfam-campagne steunt. "De politiek verantwoordelijken en de multinationals moeten nu hun verantwoordelijkheid opnemen. Als de politieke wil er is, hoeft niemand nog honger te lijden en wordt dit basisrecht verzekerd."


    campagne Ik Groei MeeDe campagne 'GROEI. Voedsel. Leven. Aarde.' eist dat de Belgische en Europese politici
    snel een einde maken aan hun beleid dat bijna een miljard mensen doet honger lijden, dat weegt op de natuurlijke hulpbronnen en dat de klimaatveranderingen verergert. De politici moeten:

    • De voedselmarkt reguleren in functie van de basisrechten: de volatiliteit van de voedselprijzen moet gereguleerd worden, o.a. door een einde te maken aan de politieke steun voor biobrandstoffen. Want de productie daarvan neemt land in dat voor voedsel gebruikt zou kunnen worden en dit versterkt de prijsschommelingen nog.
    • Een rechtvaardig, ambitieus en dwingend klimaatbeleid uitwerken: een internationaal klimaatakkoord sluiten en steun voorzien voor de kleinschalige boeren, zodat ze hun landbouwproductie kunnen aanpassen aan de klimaatveranderingen.
    • Investeren in duurzame kleinschalige landbouw: want deze geeft zo'n 70 % van de wereldbevolking te eten en stelt in ontwikkelingslanden tot 80 % van de mensen tewerk. Bovendien is deze landbouwmethode beter voor onze planeet.
     • Investeren in eerlijke handel: fair trade biedt voor kleinschalige producenten in het Zuiden een concrete sociale, economische en ecologisch duurzame ontwikkelingsstrategie en wapent hen tegen de klimaat- en voedselcrisis.
      • Duurzame consumptie stimuleren als hefboom voor verandering: consumenten kunnen kiezen voor fairtradeproducten uit het Zuiden en voor duurzame, lokale en seizoensgebonden groenten en fruit. Ze kunnen minder voedsel weggooien en minder vlees eten. Overheden kunnen hier een voorbeeldfunctie opnemen.

       Oxfam roept ook de private sector op om een ander commercieel model te hanteren. Een model waarbij geen winst gemaakt wordt op de kap van de kleinschalige producenten, de consumenten en het klimaat.       Samen oplossingen laten groeien

       "Heel wat regeringen en bedrijven verzetten zich tegen deze verandering. Uit gewoonte, uit ideologie, of gewoon uit winstbejag. Het is aan ons, u en ik, om hen te overtuigen om te kiezen voor eerlijk en duurzaam geproduceerd eten. Dat kan door onze ecologische voetafdruk te verkleinen en mee te doen met deze actie van Oxfam", zegt de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu, die deze nieuwe internationale campagne steunt.

       Iedereen heeft het recht om op een eerlijke manier aan voldoende eten te komen. En iedereen, waar ook ter wereld, kan zijn regering onder druk zetten om te werken aan een duurzame en eerlijke wereld. We kunnen met z'n allen oplossingen laten groeien voor voedsel, leven en aarde.


       Meer info:

       Oxfam-Wereldwinkels DOOR:

       Deel dit artikel