Oxfam - Ministers Huyttebroeck en Schauvliege moeten het Groene Klimaatfonds helpen vullen

Vandaag overlegden Saar Van Hauwermeiren en Brigitte Gloire, onze Belgische Oxfam-vertegenwoordigsters op de klimaattop in Durban, met de Vlaamse minister van leefmilieu Joke Schauvliege en de Brusselse minister van Leefmilieu Evelyne Huyttebroeck. Ze vroegen hen om er bij hun Europese collega's op aan te dringen dat het Groene Klimaatfonds eindelijk operationeel wordt. En dat het geen lege doos blijft.


Saar Van Hauwermeiren: "Goed nieuws is dat de eisen over de heffing op de CO2-uitstoot van de internationale scheepvaart nog steeds in de onderhandelingsteksten staan, het is nu aan onze Belgische ministers en hun Europese collega's om die teksten overeind te houden. Zo'n heffing zou een belangrijke financieringsbron zijn voor het Groene Klimaatfonds, dat de ontwikkelingslanden moet helpen om zich aan te passen aan de klimaatverandering."

De internationale scheepvaart is verantwoordelijk voor 3 % van de wereldwijde uitstoot. Dat is meer dan Duitsland en twee keer zoveel als Australië uitstoten. Als we nu geen actie ondernemen, dreigt de uitstoot tegen 2050 te verdriedubbelen. En dan lukt het nooit om de opwarming van de aarde onder de 2 °C te houden, zoals vorig jaar op de top in Cancún afgesproken was.

"Als de regeringen hierover tot een akkoord komen, heeft dat een dubbel positief effect. Enerzijds zou het de hoge - en nog steeds stijgende - uitstoot van de scheepvaartsector tegenhouden. Anderzijds zou het een deel van het broodnodige geld opbrengen om de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering te financieren," zegt Brigitte Gloire.

(Woensdag 7 december, Durban)

Deel dit artikel