Oxfam vraagt Internationale Koffie Organisatie rol te spelen in oplossing koffiecrisis

Oxfam International en 12 bondgenoten van over de hele wereld roepen het ICO (the International Coffee Organization) op om haar bijzondere positie in de koffiesector te gebruiken om de koffiecrisis te verlichten.

Miljoenen kleine familiebedrijven van koffieboeren over de hele wereld zijn verwikkeld in een humanitaire crisis. Deze kleine koffieboeren produceren 75% van de koffie in de wereld. De dertien organisaties hebben hun adviezen voor het ICO samengebundeld in een rapport:
“Grounds for Change (Engels - pdf - 332 kB)
In dit rapport stellen ze dat bij de volgende Internationale Koffieovereenkomst een stem moet gegeven worden aan de kleine koffieboeren en de landarbeiders.

De aanbevelingen voor het ICO die opgenomen zijn in de Grounds for Change luiden:

  • Creëer forums binnen het ICO om oplossingen te zoeken voor een duurzamere koffieproductie.
  • Verzeker een eerlijke vertegenwoordiging van de kleine koffieboeren en de landarbeiders naast die van de koffiebedrijven.
  • Verschaf alle partijen (ook de boeren) toegang tot relevante informatie over de koffiesector.
  • Geef gecoördineerde, goed gefundeerde antwoorden op de cruciale problemen van de kleine boeren.
  • Zorg voor technische hulp, risicomanagement en toegang tot kredietverlening.

Deel dit artikel