Oxfam-Wereldwinkels blij met steun Europees Parlement voor fair trade

Op 6 juli bekrachtigde het Europese Parlement met grote meerderheid een resolutie over fair trade. De resolutie verzoekt in de eerste plaats de Europese Commissie om een aanbeveling uit te werken ter bevordering van fair trade.

“Deze resolutie beantwoord aan de indrukwekkende groei van fair trade, gevolg van de steeds toenemende interesse van de Europese consument voor verantwoorde aankopen”, zei rapporteur Frithjof Schmidt, in het plenaire debat.

Peter Mandelson, EU commissaris voor Buitenlandse Handel, antwoordde dat de resolutie goed zou ontvangen worden door de Commissie. “Fair trade doet consumenten nadenken én dat is enorm belangrijk. Wij moeten een coherent beleid uitwerken en dit document zal ons daarbij helpen”.

De tekst bevat een aantal concrete voorstellen voor de bevordering van fair trade. Hulp voor eerlijke handel zou kleine producenten uit ontwikkelingslanden kunnen helpen om deel te worden van de fairtradebeweging. De resolutie roept overheden ook op om fairtradecriteria op te nemen in hun aankoopbeleid en voorrang te geven aan fairtradeproducten.

“Dit rapport komt op een belangrijk moment. Het zal een enorme steun zijn voor fair trade. Fairtrade wordt in het rapport ook naar voor geschoven als een voorbeeld van hoe de EU zelf zou moeten omgaan met wereldhandel. Een goed inkomen voor de producent betekent ook dat de producent betere toegang krijgt tot elementaire voorzieningen als onderwijs of gezondheidszorg. Fair trade is dus meer dan alleen maar een marktniche” zegt Anne Van Lancker, Europees parlementslid voor de socialistische fractie, en lid van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Europese Parlement.

Oxfam-Wereldwinkels vzw, de vrijwilligersbeweging die zich al 35 jaar lang inzet voor fair trade, verheugt zich over deze resolutie van het Europese parlement.

Zij hoopt dat deze resolutie een impuls kan betekenen voor de Belgische parlementairen om werk te maken van een goede wettelijke bescherming van het begrip fair trade. Daarover werden al drie waardevolle wetsvoorstellen ingediend in de kamer door de SPa-PS, Ecolo, CDH-CD&V.

 

Deel dit artikel