Oxfam-Wereldwinkels haalt Afrikaanse koffiewereld naar Gent.

Afrika Koffie Forum zet aan tot structurele samenwerking in koffiesector.

Persbericht Oxfam-Wereldwinkels, 24 april 2007.


Op 26 en 27 april brengt Oxfam-Wereldwinkels een 30-tal mensen uit de Afrikaanse koffiesector samen op een Afrika Koffie Forum in Gent. Vertegenwoordigers van producentengroepen en politieke boerenorganisaties denken er samen na over de problemen en de uitdagingen voor de koffiesector. Veel aandacht gaat naar stabiele prijzen en sterke netwerken die de koffieproducenten mondiger moeten maken.

Enkele Afrikaanse landen zijn extreem afhankelijk van koffie. Burundi bijvoorbeeld haalt 61 procent van zijn exportinkomsten uit koffie. Bovendien lijden de koffielanden erg onder de grondstoffencrisis: de prijzen zijn instabiel en zitten in een neerwaartse trend. In 1998 was de koffieprijs bevredigend en haalde Ethiopië 382 miljoen dollar exportinkomsten uit koffie. Maar drie jaar later stond de prijs op een dieptepunt en was dat maar 145 miljoen dollar. Bij gebrek aan inkomsten snoeien regeringen in hun uitgaven voor armoedebestrijding en sociale programma’s. Met als gevolg doffe ellende bij miljoenen families van koffieboeren. Ondanks die sterke afhankelijkheid van koffie zijn de Afrikaanse producenten amper van tel in de Internationale Koffieorganisatie (ICO), die momenteel onderhandelt over een nieuw Internationaal Koffieakkoord (ICA).

Oxfam-Wereldwinkels wil dat de beleidsmensen iets doen aan de dramatische situatie van de koffieboeren. Een nieuw Internationaal Koffieakkoord, met goede afspraken tussen de producenten in het Zuiden en de consumenten in het Noorden, moet manieren voorzien om het koffieaanbod te beheersen. Op die manier vormt het koffieakkoord de basis voor een evenwichtige markt met stabiele prijzen op een aanvaardbaar niveau. Ook moet informatie over de koffiemarkt veel toegankelijker worden voor Afrikaanse koffieproducenten, zodat ze hun productie beter kunnen aanpassen aan de kwaliteitseisen en de trends van de markt.

Met het Afrika Koffie Forum legt Oxfam-Wereldwinkels de basis voor meer structurele en regionale samenwerking tussen Afrikaanse koffieproducenten en –landen. Door hun netwerken te versterken, kunnen ze beter weerwerk bieden aan de nadelige gevolgen van de liberalisering van de koffiesector. Ze krijgen meer stem op internationaal niveau en kunnen meer wegen op hun eigen overheden, die in de ICO aan de onderhandelingstafel zitten en met de Europese Unie onderhandelen over Economische PartnerschapsAkkoorden (EPA’s).

Een stevig netwerk kan er ook voor zorgen dat meer geïnvesteerd wordt in kleinschalige duurzame landbouw en dat Afrikaanse koffie weer als een hoogwaardig kwaliteitsproduct op de kaart van de Europese koffiedrinker belandt. Daarom zullen de Afrikaanse producenten op het Afrika Koffie Forum ook een ontmoeting hebben met de belangrijkste Belgische koffiebranders en –handelaars.

Aan het Afrika Koffie Forum neemt een aantal gezaghebbende stemmen uit de Afrikaanse koffiewereld deel, zoals Patrick Shirima (Tanzania), Etienne Bihogo (Rwanda), Namukolo Mukutu (Zambia), Macaire Ntirandekura (Burundi), Tadesse Meskela (Ethiopië), Willington Wamayeye (Uganda) en Joseph Nkandu (Uganda). Samen met hen hoopt Oxfam-Wereldwinkels, de voornaamste organisatie van eerlijke handel in België, een stevige stap voorwaarts te zetten in een structurele aanpak van de koffiecrisis. In het belang van miljoenen Afrikaanse boerenfamilies die voor hun overleven van koffie afhankelijk zijn.

Deel dit artikel