Oxfam-Wereldwinkels solidair met personeel Volkswagen Vorst

Oxfam-Wereldwinkels roept haar personeel, vrijwilligers en sympathisanten op om deel te nemen aan de solidariteitsbetoging met de werknemers van Volkswagen en aanverwante bedrijven, op zaterdag 2 december.


Het plotse ontslag van 4000 werknemers, en met de toeleveranciers erbij wellicht 12.000, ligt in het verlengde van de ontslagen bij Renault, Ford Genk, Sabena¬Ö en alle andere die minder gemediatiseerd werden.

  • Volkswagen maakt in de eerste helft van 2005 nog 1,4 miljard winst.
  • Volkswagen Vorst kreeg dit jaar nog 40 miljoen euro overheidssteun.
  • Winst, overheidssteun, flexibiliteit van de werknemers of productiviteit spelen in de beslissingen van het bedrijf blijkbaar geen rol.
  • Deze ontslagen tonen aan dat een markteconomie zonder regels en afspraken van mensen een speelbal maakt.
  • Oxfam-Wereldwinkels is een beweging die opkomt voor een rechtvaardige wereldhandel.
  • Oxfam-Wereldwinkels wil een economie die in functie staat van de bevrediging van de basisbehoeften van alle mensen, niet in functie van de winst van enkelen.

Daarom steunt Oxfam-Wereldwinkels de betoging van zaterdag 2 december.

Samen met haar Franstalige zusterorganisatie, Oxfam- Magasins du monde zal de Brusselse Wereldwinkel van de Anspachlaan, langs de route van de betoging, een drankstand organiseren. De opbrengst van de stand van die dag zal geschonken worden aan het steuncomité van de werknemers van VW en aanverwante bedrijven, ter financiering van het sinterklaasfeest voor de kinderen van de werknemers.

Oxfam Fairtrade, de handelsorganisatie van Oxfam-Wereldwinkels, schenkt eveneens producten van eerlijke handel voor het sinterklaasfeest.

 

Oxfam-Wereldwinkels DOOR:

Deel dit artikel