Palestijnse kinderen lijden onder gewelddadige arrestaties

Theatre Day Productions helpt kinderen in de Gazastrook om via theater hun gevoelens te uiten.

Jaarlijks worden er in Israël 700 Palestijnse kinderen opgepakt door soldaten. In zestig procent van de gevallen gebeurt dit in het midden van de nacht. Zonder een woord uitleg nemen de soldaten de kinderen op brutale wijze mee. De ouders kunnen alleen machteloos toekijken. Deze praktijken hebben verregaande gevolgen voor de ontwikkeling van Palestijnse kinderen en veroorzaken trauma's. Professor Peter Adriaenssens gaf op 24 mei 2016 een lezing over de detentie van Palestijnse kinderen en de gevolgen daarvan.

Onmenselijke ondervragingen

Er is een onrustwekkende toename van arrestaties van Palestijnse kinderen. Vaak zijn deze kinderen betrokken bij het gooien van stenen, of worden ze hier ten onrechte van beschuldigd.

Defense for Children International-Palestine is een partner van Broederlijk Delen die zich inzet voor de rechten van Palestijnse kinderen. De organisatie stelde een rapport op over het geweld door het Israëlische leger tegen Palestijnse kinderen.

Israël is het enige land ter wereld waar kinderen zonder enige vorm van begeleiding voor de rechtbank verschijnen.

Ook meldt het rapport dat het percentage van kinderen die aan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) lijden onvoorstelbaar hoog ligt in verhouding tot andere landen. In Duitsland kampt 1,5 procent met deze aandoening. In de Verenigde Staten ligt het cijfer rond de acht procent. Terwijl in Palestina meer dan een derde (34 procent) een of andere vorm van deze aandoening opgelopen heeft.

Nadat het Israëlische leger Palestijnse kinderen oppakt, worden ze ondervraagd. Tijdens de ondervraging gebruiken soldaten methoden die absoluut verboden zijn. In veel gevallen worden de opgepakte kinderen geblinddoekt, geslagen en urenlang opgesloten in isoleercellen.

De minderjarige krijgt in het begin van zijn detentie vaak geen bijstand van een advocaat of van zijn ouders. Hierdoor gaan de jongeren zelf op zoek naar manieren om de marteling een halt toe te roepen. In veel gevallen raken ze hierdoor compleet in de war en leggen ze valse verklaringen af, die dan nadien tegen hen gebruikt worden voor de rechtbank.

Nadat de soldaten mijn identiteit hadden gecontroleerd, greep een van hen mij vast en bond mijn handen op mijn rug met twee sets plastic boeien. Ze hielden mij geboeid tot 10u 's ochtends. [19 uren]
Abdullah E. (15) – gearresteerd op 12 september 2011 in Hebron

Bron voor extremisme

Volgens Adriaenssens veroorzaken deze trauma's veranderingen in de hersenen van de kinderen. Hierdoor zullen ze de rest van hun leven hun beslissingen en gedragingen veelal laten leiden door hun emotiecentrum in plaats van hun rationele denkvermogen. Recent onderzoek wees uit dat de gevolgen van dit soort trauma's zelfs in de genen wordt opgenomen en dat ze dus overdraagbaar zijn naar volgende generaties.

Het is ook niet ondenkbaar dat er een link bestaat met het ontstaan van extremisme. De jongeren zijn zodanig uit de normale levensgang getrokken dat ze zich volledig tegen de bestaande maatschappij, die verantwoordelijk is voor hun lijden, gaan keren. Deze hypothese moet nog bewezen worden, maar Adriaenssens sluit niet uit dat deze vormen van geweld tegen kinderen een voedingsbodem kunnen zijn voor later extremisme en andere vormen van abnormaal gedrag.

Wat kunnen we doen?

Adriaenssens ging ook dieper in op hoe we met deze problematiek kunnen omgaan. In vier punten schetste hij de mogelijkheden. Ten eerste moet de jongere bewust gemaakt worden van zijn onschuld in dit hele verhaal. Een eerste stap naar re-integratie in de maatschappij is het verwerken van het schuldgevoel. Net zoals het personage van Robin Williams in Good Will Hunting op formidabele wijze een doorbraak realiseert, moet ook aan deze jongeren duidelijk gemaakt worden dat zij niet verantwoordelijk zijn.

Ten tweede benadrukte hij het belang van verder wetenschappelijk onderzoek naar deze materie. Door middel van onderzoeksresultaten kan er nog meer druk gezet worden op overheden en de internationale gemeenschap.

Ten derde ijvert hij voor de verdere uitbouw van een getuigenissenarchief. Verschillende organisaties, zoals DCI, UNICEF en Amnesty International, brachten al rapporten met getuigenissen van Palestijnse kindgevangenen uit. Het is noodzakelijk om de sensibilisering rond deze problematiek verder uit te breiden en zo een bredere achterban te creëren.

Als laatste en misschien wel belangrijkste punt geeft Adriaenssens aan dat het individu hier op de eerste plaats dient te staan. Om deze slachtoffers terug te humaniseren moet er ingezet worden op individuele begeleiding door naasten en familie. "Wij mensen zijn niet terug te brengen tot de gemeenschap/staat. Door mij, jij, hem of haar te ontmoeten, ontmoet je het verschil," besluit hij zijn lezing.

Kracht van de verbeelding

Een van de manieren om deze beschadigde kinderen van hun trauma's af te helpen, is hen de kracht van hun verbeelding te leren kennen, onder meer via creatieve bezigheden, muziek en theater. "Alle kinderen hebben daar baat bij, zeker in conflictgebieden waar ze vaak onderhevig zijn aan geweld en spanningen", zegt Toon Vrelust, programmamedewerker Israël-Palestina bij Broederlijk Delen. "Daarom vinden we het zo belangrijk om een organisatie als Theater Day Productions (TDP) te steunen. Deze partnerorganisatie van Broederlijk Delen helpt kinderen in de Gazastrook via theater hun frustraties, angsten en zorgen te uiten en weerbaarder te worden".

"De onzekerheid in Gaza, in combinatie met het gebrek aan hoop, is bijzonder gevaarlijk voor jongeren", zegt Brigitte Herremans, medewerker Midden-Oosten bij Broederlijk Delen. "Ze hebben geen toekomstperspectief en voelen zich sterk geïsoleerd. Daarom proberen wij Gaza altijd opnieuw onder de aandacht te brengen, zodat het niet wegzinkt. We moeten hoop te bieden: door missies te organiseren, jongerenorganisaties te steunen en politieke druk te blijven uitoefenen. Door met Broederlijk Delen steun te geven aan TDP, dragen we bij aan het recht op jong zijn in Gaza. Het is een belangrijk fundament voor vrede, voor jongeren in Gaza, maar ook voor Israël. Want de veiligheid en het welzijn van Israëli's en Palestijnen kan niet van elkaar worden losgekoppeld."

 

Deel dit artikel