PAPER: Hoe strijden jonge activisten voor hun recht op gezondheid in Congo, de Filipijnen en Palestina?

congo jongeren

Jongeren hebben reden genoeg om een stem te eisen in het beleid: nog nooit was het aandeel van jongeren in de wereldbevolking zo groot. Maar toch is er op politiek vlak een gebrek aan aandacht voor hun mening. Hoe pakken jongeren in Congo, Palestina en de Filipijnen dit aan?

Uit onderzoek blijkt dat de opkomst bij verkiezingen globaal gezien het laagst is bij jongeren van 18 tot 25 jaar. Aan de andere kant zien we dat enkele van de sterkste bewegingen van deze tijd hun dynamiek danken aan jongeren, denk maar aan de Occupy bewegingen over de hele wereld en de manifestanten van de Arabische Lente. Hoe zit het dan? Zijn jongeren geïnteresseerd in politiek of is dit allemaal een ver-van-mijn-bed-show voor de doorsnee 18 tot 25 jarige?

Jongeren staan voor een wereld vol uitdagingen. We zien echter dat er een problematisch gebrek aan aandacht is voor hen in het beleid in de Congolese, Palestijnse en Filipijnse samenleving. Jongeren zijn er nauwelijks vertegenwoordigd in beleidsinstellingen, ondanks vele goede voornemens. Als gevolg voelen ze zich vaak uitgesloten en gedemotiveerd door initiatieven die echte betrokkenheid beloven, maar hen negeren wanneer er beslissingen worden genomen.

Dat staat in sterk contrast met bewegingen aan de basis die jongeren wel actief betrekken. Participatie geeft hoop. Dat is nodig, want de grote uitdagingen gaan zichzelf niet oplossen. Om tot een structurele verandering te komen, is een sterke beweging nodig waarin jongeren een actieve rol spelen die verder gaat dan loutere symboliek.

Hoe kan een jongerenbeweging er uit zien?

In deze paper gaan we ten rade bij de jongerenorganisaties van drie van onze partners in Congo, de Filipijnen en Palestina. Ze kwam tot stand doorheen verschillende interviews en getuigenissen.

Billy van Étoile Du Sud vertelt je over het belang voor jongeren om aanwezig te zijn in de Congolese volkswijken. Samy van de Union of Health Work Committees legt je uit welke impact de Israëlische bezetting op de Palestijnse jongeren heeft, en hoe ze hen trainen om zelf jongerengroepen te leiden. En onze collega Andrew uit de Filipijnen beschrijft wat de mobilisatie van Gabriela Youth heeft verwezenlijkt voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan:

"Elke sociale beweging die geen jongeren betrekt, kan nauwelijks voortbestaan. Het is de jeugd die vitaliteit geeft aan de idealen van een progressieve organisatie. Ze ontwikkelen nieuwe strategieën om de bevolking te mobiliseren, denk maar aan sociale media. Historisch gezien stonden jongeren steeds vooraan bij de strijd voor sociale verandering. Ze zijn het meest bereid om de bevolking te dienen en het status quo uit te dagen. Jongeren hebben de wens en de capaciteiten om de zaken te veranderen. Alleen moeten al deze individuen beseffen dat enkel door zich te organiseren ze effectief verandering kunnen brengen."

Viva Salud DOOR:

Auteur: Julie Steendam - medewerkster beleid bij G3W

Deel dit artikel