Parlementaire resolutie Israël/Palestina: druk stijgt via woorden, nu nog daden

Het federale parlement stemt op 23 november 2016 een resolutie over het Israëlisch-Palestijnse vredesproces. 11.11.11 verwelkomt de oproep hierin tot verdere verdieping van het Europese "differentiatiebeleid", de systematische uitsluiting van nederzettingen uit de bilaterale relaties tussen de EU en Israël. Een stap in de goede richting, maar nog niet genoeg. Dwingendere maatregelen zijn nodig om een dam op te werpen tegen de Israëlische nederzettingengolf.

Voor 11.11.11 is de aandacht die het parlement besteedt aan de Israëlische nederzettingenexpansie een goede zaak. Tegelijk vinden we dat dit onvoldoende gepaard gaat met effectieve druk op Israël. Positief is dat het parlement de regering oproept het Europese "differentiatiebeleid" verder te verdiepen. Differentiatie kan de Israëlische kostenbatenanalyse van het behoud van de nederzettingen beïnvloeden en zo de voorwaarden creëren voor betekenisvolle vredesgesprekken. De EU heeft bovendien een duidelijke juridische verplichting om een situatie die illegaal is onder internationaal recht op geen enkele manier te erkennen of ondersteunen.

Dubbelzinnige formulering

11.11.11 roept het parlement wel op om de huidige dubbelzinnige formulering van de differentiatieoproep alsnog aan te passen. De resolutie stelt momenteel dat de oproep tot differentiatie 'niet mag leiden tot een beperking van de Europese investeringen in Israël'. Veel nederzettingenbedrijven zijn ook actief binnen de internationaal erkende grenzen van Israël. Differentiatie leidt dus onvermijdelijk tot een beperking van investeringen in Israëlische bedrijven die ook actief zijn in de nederzettingenindustrie.

50 jaar bezetting

In juni 2017 "viert" de Israëlische bezetting zijn vijftigste verjaardag. Zonder extra Europese druk op Israël zal dit niet de laatste verjaardag zijn. België en de EU moeten zich daarom niet beperken tot vrijblijvende oproepen, maar ook durven dreigen met een stok. In een Midden-Oosten waar de Verenigde Staten meer dan waarschijnlijk een andere rol gaat spelen is er nood aan sterk Europees leiderschap.

11.11.11 adviseert de regering daarom een stap verder te gaan dat wat gevraagd wordt in de resolutie. België moet pleiten voor een Europees importverbod op nederzettingenproducten. Dit naar analogie met het Europese importverbod op producten uit de door Rusland geannexeerde Krim.

Ons land moet ook publiekelijk een onmiddellijke bevriezing eisen van de nederzettingenexpansie en de vernietigingen van Palestijnse structuren. Indien Israël hier geen gehoor aan geeft, kan België binnen de EU pleiten om het Associatieakkoord met Israël op te schorten

Willem Staes
Beleids- en partnermedewerker Midden-Oosten

Deel dit artikel