Presidentsverkiezingen in Bolivia: partners van 11.11.11 staan paraat

Huidige president Evo Morales gaat voor een vierde opeenvolgende periode als president, ook al schrijft de grondwet maximum twee opeenvolgende termijnen voor.

Op zondag 20 oktober trekken de Bolivianen naar de stembus, om een president en parlementsleden te kiezen. Huidige inheemse president Evo Morales gaat voor een vierde opeenvolgende periode als president, ook al schrijft de grondwet maximum twee opeenvolgende termijnen voor.

In de peilingen heeft Evo een behoorlijke voorsprong op de nummer 2, voormalig journalist en oud-president Carlos Meza. Als de favoriet geen 40% van de stemmen behaalt, met 10% voorsprong op de volgende kandidaat, volgt er in december nog een verkiezingsronde tussen de twee eerste kandidaten.

De campagne werd gedomineerd door een grote polarisatie tussen de aanhangers en de tegenstanders van Morales. Hoewel er weinig plaats was voor een grondiger debat en voorstellen rond fundamentele thema’s, hebben de partnerorganisaties van 11.11.11 zich uitgesloofd om belangrijke thema’s op de agenda te plaatsen.

Nood aan economische hervormingen

Op basis van onderzoek van de afgelopen jaren, focuste de Fundación Jubileo Bolivia op dringende actie rond wat zij beschrijven als de ‘kritische agenda’. “ Er moeten dringend maatregelen genomen worden om het budgettair onevenwicht, het tekort op de betalingsbalans en de toename van de schuldenlast aan te pakken”, verduidelijkt uitvoerend directeur Juan Carlos Nuñez. “Anders komen we op korte termijn in de problemen. Het belastingbeleid bijvoorbeeld is onhoudbaar, met een te lage belastingdruk en een te grote informele sector. We hebben hierover uitgebreid overlegd met de verschillende partijen, maar al bij al zijn de voorstellen erg teleurstellend gebleven. Evo gaat voor continuïteit en doet alsof de huidige formule succesvol kan blijven worden toegepast tijdens de komende jaren. De andere partijen hebben vooral geklaagd over hoe slecht de situatie wel is, maar bleven erg vaag over een mogelijke aanpak.”

De Pachamama in gevaar

De Fundación Solón ijvert al jaren voor een alternatief beleid en een andere ontwikkeling, om een ecologische ramp in Bolivia te vermijden. Om de kandidaten aan te sporen om de natuur ernstig te nemen, had Fundación Solón een grondige analyse gemaakt van de programma’s van de drie belangrijkste partijen rond 16 deeldomeinen: beleidsvoorstellen rond water, mijnbouw, ontbossing, klimaat, energie etc. Voor directeur Pablo Solón is de aandacht voor de natuur en haar rijkdommen ronduit bedroevend: “Evo en zijn partij houden vast aan de retoriek over het belang van de ‘Madre Tierra’ (moeder aarde), en tegelijkertijd blijven ze inzetten op meer mijnbouw, gas, nucleaire energie, hydro-elektrische centrales, en op de expansie van agro-business voor biodiesels en veeteelt etc. De grote bosbranden dit jaar zijn het resultaat van een strategie om opnieuw verkozen te worden bij de nationale verkiezingen.

Waar de overheid zich eerder tegen biobrandstoffen positioneerde werd plotseling een bocht van 180 graden gemaakt om ethanol en biodiesel te promoten als ‘groene’ energiebronnen. Zo moest de steun van de agro-industrie gewonnen worden bij de verkiezingen. Hetzelfde geldt voor de veehouders. De regering opende het pad om vlees naar China te exporteren, naar het voorbeeld van Paraguay dat haar bossen verwoestte om vee te voeden. Geen enkel parlementslid vereiste voorafgaande milieu-impactstudies. De alliantie ‘Bolivia Dice No’ schenkt helemaal geen aandacht aan de ecologische thema’s. De alliantie ‘Comunidad Ciudadana’ (dat Carlos Mesa als presidentskandidaat naar voor schuift) iets meer, maar ook met grote leemtes en inconsistente voorstellen rond ondermeer energie.”

Evo Morales tracht de bosbranden in Chiquitanía, een droog bossengebied, te blussen. Een nogal tekenend beeld voor pre-electorale maanden.

 Toch lijkt de ecologische ramp in het Amazonegebied van de afgelopen twee maanden de kiezers te hebben wakker geschud. De meeste schattingen geven aan dat ongeveer 4 miljoen hectaren bos in rook zijn opgegaan, een oppervlakte die groter is dan België. De Bolivianen staan nu wel stil bij het belang en de kwetsbaarheid van hun natuurlijke omgeving, én van de nood aan een degelijk coherent beleid om deze te beschermen. 

“Wij hebben in verschillende media kunnen duidelijk maken dat de bosbranden verband houden met de promotie door de overheid van de agro-business, vooral dan voor het verbouwen van soja en de uitbreiding van de veeteelt. Ook de acties die we voerden rond de gevaren van de lithium-exploitatie in de zoutvlakte van Uyuni lijken hun vruchten af te werpen”, aldus Pablo. “De scenario’s zien er niet al te best uit, welke kandidaat ook wint. Maar we hopen toch ons steentje te hebben bijgedragen aan een meer bewuste omgang met onze natuurlijke rijkdommen in de toekomst”.

Lithium-exploitatie in de zoutvlakte van Salar de Uyuni

Uw stemt telt

Een commissie van de Europese Unie observeert het verkiezingsproces. Samen met universiteiten, media en organisaties van het middenveld, vormde de Fundación Jubileo de alliantie ‘Tu voto cuenta’ (uw stem telt), met als doel bij te dragen aan transparante verkiezingen. Om mogelijke manipulatie van de opiniepeilingen en de resultaten te vermijden, besloten ze om parallelle peilingen te organiseren. Dankzij de samenwerking met de universiteiten en kerkelijke organisaties zijn ze erin geslaagd om een grote groep vrijwilligers te mobiliseren, waardoor ze enquêtes konden afnemen van 14.000 personen uit stedelijke en rurale milieus in heel Bolivia. De eerste parallelle peiling vond plaats begin september, de tweede begin oktober. Dankzij het netwerk vrijwilligers zal de alliantie ook kunnen rekenen op exitpolls, de dag van de verkiezingen.

De alliantie ‘Tu voto cuenta’. Rechts in beeld: Juan Carlos Núñez, directeur van Fundación Jubileo

 

11.11.11 DOOR:
Ondertussen zijn de verkiezingen in Bolivia voorbij, met een uitslag die vooral de vreselijke polarisatie aantoont. Morales claimde de dag na de verkiezingen een overwinning in de eerste ronde, de oppositie is overtuigd van fraude. 

Verschillende internationale organisaties plaatsen vraagtekens bij de uitslagen, en dringen aan op correcte procedures en kalmte. Welke uitslag er uiteindelijk ook uit de bus komt, beloven het erg moeilijke tijden te worden. Met veel spanning en polarisatie, en weinig aandacht voor de grote uitdagingen die onze partners op tafel trachten te leggen.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels