PROTOS terug operationeel in Haïti

Na de verwoestende aardbeving in Haïti op 12 januari jl. besloot PROTOS zijn internationale equipe terug te roepen.  Al snel bleek immers dat naast de immense materiële verwoesting ook het hele sociale leven in Port-au-Prince ontregeld was en dat de veiligheid voor de families van onze medewerkers niet meer gegarandeerd kon worden.

Ook bankverrichtingen waren gedurende een hele tijd onmogelijk. Bovendien was het voor PROTOS als NGO, werkzaam in duurzame ontwikkeling die geen expertise heeft in noodhulpinterventies, onmogelijk geworden om de programma’s van structurele samenwerking verder te zetten. De terugtrekking van onze internationale medewerkers was tijdelijk, en de situatie zou continu geëvalueerd worden in functie van een hervatting van onze interventies.


haiti6Sedert de aardbeving onderhielden wij contact met ons logistiek personeel en onze partners ter plaatse, en op basis van hun informatie werd beslist om onze activiteiten in Haïti in maart te hervatten. Op vrijdag 5 maart vertrok de verantwoordelijke voor het irrigatieluik terug naar Haïti. Op 11 maart zal de verantwoordelijke voor drinkwater en sanitatie vanuit Benin naar Port-au-Prince teruggaan, en ten slotte plannen wij dat onze landenvertegenwoordigster terug kan rond 21 maart. Op dat ogenblik zal de PROTOS- equipe opnieuw volledig zijn en kan de omkadering van de lopende projecten terug opgenomen worden.

De uitdagingen waarvoor onze equipe staat zijn niet gering.
Onze projecten situeren zich in het binnenland (noordwesten, Cap Haïtien, Centraal Plateau en het zuiden), en volgens de informatie van onze partners hebben deze zones niet direct geleden onder de aardbeving. Echter, na deze ramp is een vluchtelingenstroom vanuit Port-au-Prince naar het binnenland ontstaan, voornamelijk naar het noorden en het Centraal Plateau. De omvang van deze migratiestroom wordt geschat op zo’n 500.000 mensen, en deze legt een enorme druk op het binnenland, dat vóór de aardbeving al in zeer precaire omstandigheden overleefde.
De PROTOS-projecten werken via drinkwater-sanitatie en irrigatie sterk op rurale ontwikkeling, bescherming van natuurlijke hulpbronnen en voedselzekerheid. Onze medewerkers zullen in eerste instantie met onze partners onderzoeken hoe deze interventies bijgesteld moeten worden om een antwoord te kunnen bieden op deze enorme, plotse bevolkingstoename, zonder daarbij aan onze doelstellingen van duurzame ontwikkeling voorbij te gaan. Alle hulp mag niet enkel op Port-au-Prince geconcentreerd worden, want indien er nu in het binnenland geen bijkomende ontwikkelingsinitiatieven ontwikkeld worden, dreigt de ramp snel over heel Haïti uit te deinen.


In het verleden heeft PROTOS onze partners ook ondersteund bij drinkwater- en sanitatieprojecten in en ten zuidwesten van Port-au-Prince.  Deze gebieden zijn zwaar getroffen door de aardbeving. Gezien de jarenlange ervaring  en solidariteit van PROTOS met Haïti vinden wij het onze morele plicht om in deze zones terug te gaan werken binnen onze specialisatiedomeinen : drinkwater-sanitatie-water voor landbouwdoeleinden. Samen met onze partners zullen we een analyse maken van de noden in deze zones, en nagaan op welke manier PROTOS kan bijdragen tot de heropbouw.

Een laatste element om rekening mee te houden is het feit dat verschillende partners grote materiële schade hebben opgelopen, wat hun functionering zeer moeilijk maakt. Ook hier zal moeten onderzocht worden welke ondersteuning PROTOS kan bieden. Het is immers belangrijk dat deze lokale organisaties zo snel mogelijk weer volledig operationeel worden, aangezien het slagen van de heropbouw van Haïti in grote mate zal afhangen van de betrokkenheid van de Haïtiaanse civiele maatschappij.

Deel dit artikel