"Red Muqui is een referentie voor mijnbouw"

Javier Red Muqui

Onlangs was Javier Jahncke, de coördinator van onze Peruaanse partnerorganisatie Red Muqui, te gast in ons land. 'Tijd voor een interview', dachten we.

Wat is de belangrijkste verwezenlijking van Red Muqui?

Red Muqui is een referentie geworden op het vlak van de mijnproblematiek. Als er beslissingen over mijnbouw in de pijlpijn zitten, worden we uitgenodigd. Die erkenning is de verdienste van al onze medewerkers van Red Muqui. En een tweede verwezenlijking is dat ook de gemeenschappen die getroffen worden door mijnbouw ons weten te vinden en onze hulp inroepen.

Wat zie je als de grootste uitdaging voor Red Muqui?

De grootste uitdaging op dit moment is ons handhaven, want de context in Peru is heel delicaat en erg complex. Er is veel druk vanuit de overheid en de bedrijven om het werk van organisaties zoals de onze te bemoeilijken en ons alle steun te ontnemen, zowel nationaal als internationaal. Er zijn pogingen om ons in diskrediet te brengen. De uitdaging is dus om toch stand te houden en de gemeenschappen zo goed als we kunnen te blijven bijstaan.

Red Muqui publiceerde onlangs een studie over alternatieven voor mijnbouw. Hoe zien jullie dat?

De economie van Peru- en van veel Latijns-Amerikaanse landen - draait op grondstoffen. In Peru op mijnbouw. Wij vinden dat daar een publiek debat over moet komen. Willen we dat nog wel? In Peru is het belang van mijnbouw historisch gegroeid, maar ons leefmilieu wordt bedreigd en de gevolgen van de klimaatverandering zijn voelbaar.

Daarom moeten we nadenken over over een alternatief. Voor ons betekent dat de economie diversifiëren en ook andere activiteiten dan mijnbouw kansen geven. Zo krijgt de bevolking andere mogelijkheden om zich te ontwikkelen, of beter gezegd, om een beter leven op te bouwen.

Belangrijk is dat we de kennis van onze voorouders gebruiken om de landbouwproductie te verhogen, zonder pesticides en zonder schadelijke technologieën. Zo kunnen we in de streken met grote biodiversiteit op een andere manier werken, met minder risico voor de volgende generaties. 

Is dit realistisch in het Peru van vandaag?

In feite is dit een politieke kwestie. Want we hebben de steun van de overheid nodig, maar die kiest op dit ogenblik vooral voor mijnbouw. We moeten dus druk uitoefenen op de overheid om te diversifiëren, we moeten haar ervan overtuigen dat concentratie op een enkele economische activiteit niet goed is voor het land.

We willen een publiek debat op gang trekken. De bevolking moet van zich laten horen, we moeten van onderuit een beweging in gang zetten, en lokale en regionale besturen overtuigen van de alternatieven voor mijnbouw. Dan kunnen we die omslag realiseren. 

Een persoonlijke vraag ... Waar vind je zelf je motivatie?

Ik wil het beste voor mijn land. Ik wil dat de volgende generaties nog een toekomst hebben. Het huidige consumptieniveau is onhoudbaar. Ik heb zelf kinderen en ik denk aan hun toekomst. Ik geloof ook in het belang van dromen. Je moet vasthouden aan de dromen die je altijd al had, en voor mij is dat het idee dat het anders kan, dat een betere wereld mogelijk is. 

Heb je nog een boodschap voor onze vrijwilligers?

Blijf dromen. De situatie is moeilijk, de wereld gaat de andere kant op, je gaat tegen de stroom in. Maar jouw inzet voor 11.11.11 betekent dat je de uitdaging aangaat. Als we niets doen is het rampzalig. Hoe klein ook onze bijdrage, we moeten doen wat we kunnen. En we moeten blijven dromen.

Deel dit artikel

       


Onze partners