"Resultaten voedseltop onvoldoende"

Broederlijk Delen, Oxfam Solidariteit en Vredeseilanden vinden dat de voorbije FAO-top in Rome geen adequaat antwoord biedt op de grote uitdagingen waarvoor we staan. Ze vinden het goed dat de wereldleiders zich bewust zijn van de ernst van de crisis. Toch lieten ze zich niet bewegen tot moedige beslissingen. Er was vooral aandacht voor korte termijn oplossingen, zoals het opdrijven van de voedselhulp. “Het is goed dat men bewust is van de hoogdringendheid van de situatie en dat er een aantal onmiddelijke maatregelen genomen worden, maar snelle korte termijn beslissingen mogen de toekomst niet ondermijnen.”  Daarom pleiten de Noord-Zuidorganisaties voor een samenhangend en duurzaam landbouwbeleid, dat zowel de huidige crisis bestrijdt, maar ook toekomstige ontsporingen in de landbouw vermijdt.


Heel wat wereldleiders zakten af naar Rome voor deze belangrijke conferentie rond de huidige voedselcrisis. In de vele toespraken werd niet alleen geld beloofd, maar werd ook schoorvoetend erkend dat het beleid van de voorbije jaren heeft gefaald. Landen afhankelijk maken van voedselhulp werkt misschien in tijden van overvloed, maar bij schaarste wordt dit een accute crisis. Recente studies tonen aan dat kleinschalige voedselproductie betere resultaten aflevert dan grootschalige agro-industrie. Diverse regeringen, waaronder België, pleitten (eindelijk) voor een grotere investering in familiale landbouw. Iets wat door de Noord-Zuidorganisaties al jarenlang gevraagd wordt.

"In crisissituaties is het beter dat men zo lokaal mogelijk voedsel aankoopt, in plaats van het in te voeren uit het buitenland. Zo wordt de koopkracht van de boeren gegarandeerd en dit stimuleert voedselproductie", aldus Gert Engelen van Vredeseilanden. "We zijn blij dat Belgie hiervoor zijn nek uitsteekt. Ook het optrekken van het aandeel ontwikkelingshulp dat naar landbouw gaat is een goede zaak. Dat moet in de toekomst nog hoger".
 
Belangrijk hierbij is dat een beleid dat landbouw ondersteunt ook doorgetrokken wordt naar andere fora waar landbouw op de agenda staat. "Het gaat niet op dat de FAO de landbouw in het Zuiden meer gaat stimuleren, als straks de Wereldhandelsorganisatie (WTO) de kansen voor kleine boeren ondergraaft door nieuwe handelsmaatregelen", stelt Thierry Kesteloot van Oxfam Solidariteit. "Als ontwikkelingslanden hun lokale en regionale markten niet kunnen ontwikkelen door concurrentie van goedkopere ingevoerde producten, staan we geen stap verder". De Noord-Zuidorganisaties pleiten voor een samenhangend Europees beleid, dat ook binnen de WTO onderhandelingen de ontwikkelingskansen op lange termijn moet garanderen.
 
Een ander heet hangijzer op deze Top waren de biobrandstoffen en de mogelijke negatieve impact die ze hebben op de voedselproductie. "We moeten blijven voorrang geven aan voedselproductie, want de wereldbevolking groeit snel en daarmee neemt ook de behoefte aan voedsel de komende jaren toe" vindt Bart Bode van Broederlijk Delen. "Het in gebruik nemen van onbewerkte gronden voor de productie van biobrandstoffen biedt geen garantie voor de energiebehoeften en hypothekeert de levenskansen van toekomstige generaties". Onbewerkt land is voor vele gemeenschappen in het Zuiden een bron van extra inkomen. Bovendien zijn ze belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit.

De Noord-Zuidorganisaties vinden dat elk bijkomend risico op een nieuwe voedselcrisis ten alle prijze moet vermeden worden. Daarom moet ook de samenhang tussen het landbouwbeleid en het energiebeleid doorgetrokken worden. Daarbij volstaat het niet om in de eindverklaring tien maal het woord duurzaam toe te voegen. Het gehele beleid moet effectief op een duurzame leest geschoeid worden, en dat vraagt meer dan een mooie tekst.

Deel dit artikel