Rode Kruis biedt hulp na verwoestende aardbeving in Haïti

Een aardbeving van 7.3 op de schaal van Richter heeft Haïti dinsdag getroffen. Vrijwilligers van het Haïtiaanse Rode Kruis bieden momenteel hulp aan gewonden en ondersteuning aan ziekenhuizen die onvoldoende capaciteit hebben voor een ramp van deze omvang. Later vandaag komen twee noodhulpteams van het Internationale Rode Kruis aan om extra ondersteuning te bieden.

De hatiaanse_rode_kruisaardbeving trof de hoofdstad Port-au-Prince en andere gebieden van het land. Het meest getroffen gebied is Haïti’s West Provincie met een populatie van 2,2 miljoen. Er is momenteel dringend behoefte aan opsporingsteams, veldziekenhuizen, gezondheidszorg, waterzuivering, onderdak, logistieke ondersteuning en telecommunicatie.

Het Internationale Rode Kruis heeft in Haïti momenteel voor 3.000 families voorzieningen beschikbaar die in de eerste levensbehoefte kunnen voorzien. In Port-au-Prince zijn deze voorzieningen voor 500 families beschikbaar. Deze noodvoorzieningen bestaan uit keukenmaterialen, persoonlijke verzorgingspakketten, dekens en containers om drinkwater in op te slaan.

Een noodhulpteam met diverse experts op het gebied van gezondheidszorg en logistiek zal vandaag arriveren om het Haïtiaanse Rode Kruis te ondersteunen in de hulpverlening. Daarnaast zal een noodhulpteam van het Rode Kruis en de Europese Unie zich gaan richten op een inventarisatie van de schade en de meeste dringende behoeften.

Rode Kruis-Vlaanderen stuurt 2 Vlamingen met de Benelux Emergency Response Unit (ERU)* naar Haïti. De belangrijkste opdracht van het ERU-team is ervoor te zorgen dat de hulpgoederen zo snel en efficiënt mogelijk verdeeld worden onder de begunstigde slachtoffers van de ramp.

Vermiste familieleden
In deze fase is het de prioriteit om Haïtianen die in de getroffen gebieden wonen contact te laten opnemen met hun familieleden in het buitenland. Opsporingsverzoeken van individuen in België kunnen op dit moment niet worden aangenomen. Het Internationale Rode Kruis overweegt om een ‘Family Links website’ te openen.

Giften voor de slachtoffers van de aardbeving
Wie de slachtoffers van de aardbeving wil steunen, kan een gift doen op rekening nummer 000-0006566-67 van Rode Kruis-Vlaanderen, met vermelding “aardbeving Haïti”. Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

(*) Emergency Response Unit: een snelle interventie-eenheid (binnen de 48 uur wereldwijd inzetbaar) met gespecialiseerde medewerkers en materiaal die kunnen optreden bij grote rampen voor ondersteuning in watervoorziening, gezondheidszorg, telecommunicatie, noodhospitalen en logistiek. In het kader van de Benelux-samenwerking heeft Rode Kruis-Vlaanderen een 'Relief ERU' opgericht voor de selectie van de begunstigden en verdeling van de hulpgoederen. Eén ERU team bestaat uit 4 personen en moet onmiddellijk ná de ramp, voor een periode van 1 tot 4 maanden, kunnen vertrekken.

Mechelen, 13 januari 2010

Deel dit artikel