Rode Kruis is bezorgd om humanitaire gevolgen van klimaatverandering


De Rode Kruisbeweging is bezorgd over de humanitaire gevolgen van klimaatverandering nadat het klimaatpanel van de Verenigde Naties zijn vijfde rapport publiceerde. Het Rode Kruis roept op tot actie.

 


"We moeten de bevindingen van het laatste onderzoek vertalen in concrete, haalbare acties", zegt Walter Cotte, ondersecretaris-generaal van het Internationale Rode Kruis. "Volgens dit wetenschappelijk rapport zullen de risico's van de klimaatverandering nog groter zijn dan eerst gedacht. Het bevestigt het belang van veerkrachtige gemeenschappen en hun vermogen om zich snel aan te passen aan de huidige evoluties."

De afgelopen twee decennia zijn de ijsmassa's op Groenland en Antarctica kleiner geworden, en zijn vrijwel alle gletsjers geslonken. Ook nam het Noordpoolijs in de lente gestaag af. De oceanen en de atmosfeer, sneeuw en ijs en de zeespiegel veranderen sneller dan in millennia hiervoor.

"De keuzes die we nu maken, zijn van levensbelang", zegt Maarten van Aalst, hoofd van het klimaatcentrum van het Rode Kruis en medeauteur van het klimaatrapport.  "Het rapport bevestigt dat we ons moeten aanpassen aan de klimaatverandering. De volgende decennia zal de klimaatverandering sowieso doorzetten."

"Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is enorm belangrijk om de effecten op langere termijn te verminderen. Wat we nu doen, zal de toekomst van onze kinderen bepalen. Als we niet snel handelen, zullen de gevolgen dramatisch worden", aldus Van Aalst.

De Rode Kruisbeweging heeft veel expertise op het gebied van rampenvermindering en werken op gemeenschapsniveau. Hierdoor kan het grote invloed uitoefenen op het verbeteren van de veerkracht van gemeenschappen en van hun aanpassingsvermogen.

"Als humanitaire hulpverleners zien we nu al de gevolgen van klimaatverandering", zegt Ylva Jonsson Strömberg van het Rode Kruis. "Klimaatverandering is voor ons dagelijkse realiteit.

"Wetenschappelijke gegevens zijn natuurlijk erg belangrijk, maar nu komt het er op aan om de manier waarop we werken te herbekijken en aanpassen. De discussie mag niet blijven stranden in de waarschijnlijkheid van de voorspellingen van het klimaatpanel. Een schatting van 95% is genoeg, niet? Het rapport is een duidelijk signaal om ons aan te passen aan de klimaatverandering."
Rode Kruis-Vlaanderen DOOR:

Deel dit artikel