Rode Kruis roept Staten op het gebruik van chemische stoffen als wapens te vermijden

chemische wapens[Foto: Marion Doss via photopin cc]

Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) roept Staten op om het gebruik van giftige, chemische stoffen als wapens te vermijden. De enige uitzondering zijn de middelen die worden ingezet tijdens een oproer zoals traangas. In tijden van gewapend conflict geldt er echter een absoluut verbod op het gebruik van giftige chemische stoffen, ook op traangas.

'Uitschakelende chemische stoffen'

Er is al jarenlang belangstelling bij de strijdkrachten en politie in het ontwikkelen en gebruik van giftige chemische stoffen – in de eerste plaats zeer krachtige verdovende en kalmerende middelen – als wapens voor wetshandhaving. Deze wapens worden beschreven als 'uitschakelende chemische stoffen' of 'uitschakelende stoffen'.

Deze uitschakelende chemische stoffen gaan nog een stap verder dan traangas. Traangas veroorzaakt een tijdelijke pijn en irritatie aan de ogen, huid en de luchtwegen. Het gebruik ervan is niet zonder risico maar in het algemeen hebben slachtoffers geen medische aandacht nodig. Pas bij een zeer grote hoeveelheid traangas wordt de situatie levensbedreigend.

In tegenstelling hiermee bestaat er bij krachtige verdovende chemische stoffen slechts een klein verschil tussen de hoeveelheid die handelingsonbekwaamheid zal veroorzaken en de hoeveelheid die een dodelijk gevolg kan hebben. Deze giftige chemische stoffen tasten de hersenfunctie ernstig aan, veroorzaken verdoving, bewusteloosheid en uiteindelijk de dood. Er is een constante individuele medische aandacht nodig voor ieder die werd blootgesteld aan deze chemische stoffen. Dit is een onuitvoerbare taak in een tactische situatie.

Meer info:

[Foto: Marion Doss via photopin cc]
Rode Kruis-Vlaanderen DOOR:

Deel dit artikel