11.11.11 steunt Sign for my Future

signformyfuture-teken-petitie

Vandaag lanceert Sign for my Future haar campagne voor een beter klimaatbeleid. Sign for my Future is een campagne die startte als burgerinitiatief en ondertussen is uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit in onze samenleving voor méér klimaatambitie. De coalitie omvat burgers, wetenschappers en directeurs van middenveldorganisaties en bedrijven.

Ook 11.11.11 steunt de campagne. Meer informatie over de campagne vind je op signformyfuture.be.

11.11.11 vraagt immers al jaren om meer klimaatambitie omdat de opwarming van de aarde nu al heel wat gevolgen met zich meebrengt. Die gevolgen zien we vooral in het Zuiden en treffen voornamelijk de armste en meest kwetsbare gemeenschappen. Eén van de cruciale elementen van wereldwijde klimaatrechtvaardigheid, is dat België zo snel mogelijk haar uitstoot drastisch terugbrengt. We geloven dat de drie eisen van Sign for my Future daarin een belangrijke stap zijn.

Daarnaast vragen wij ook dat ons land zijn verantwoordelijkheid neemt in het bijstaan van arme en kwetsbare landen in hun klimaatuitdagingen. Dat aspect van internationale klimaatrechtvaardigheid valt buiten deze campagne maar blijft even belangrijk voor 11.11.11.

2019: jaar van verandering

Wij zijn ervan overtuigd dat 2019 het jaar van verandering zal worden in België. We sloten 2018 af met de grootste klimaatmars ooit. Sindsdien zijn er heel wat initiatieven uit de grond gerezen: Youth for Climate, Rise for Climate en nu dus ook Sign for my Future. De protesten tonen dat er draagvlak is voor het klimaat. Enquêtes tonen hetzelfde: 85% van de Belgen beschouwt het klimaatprobleem als iets dat dringend moet aangepakt worden. Sign for my Future wil al die mensen verenigen, ook zij die niet op straat komen.

Wat ons verenigt in deze eenmalige en tijdelijke coalitie, zijn de drie eisen die we voorstellen aan de Belgische beleidsmakers.

Wanneer je je handtekening zet onder Sign for my Future, vraag je drie concrete zaken aan de volgende regering:

  • Een klimaatwet die de doelstelling om voor 2050 CO2-neutraal te zijn in België samen met tussentijdse doelstellingen er naartoe vastlegt.
  • Een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat duidelijkheid schept over de investeringen die nodig zijn om burgers en bedrijven te helpen en stimuleren om de transitie naar een CO2-vrije samenleving te maken.
  • Een onafhankelijke, neutrale klimaatraad van experten uit alle beleidsdomeinen moet het gevoerde beleid toetsen.

11.11.11 is van mening dat bedrijven daarnaast ook zelf verantwoordelijkheden hebben inzake mensenrechten, duurzame ontwikkeling en het klimaat. Met evenveel overtuiging zullen wij buiten deze coalitie onze eigen standpunten daarover blijven verdedigen.

Zijn de eisen van Sign for my Future dezelfde als die van 11.11.11?

Ook 11.11.11 vroeg al eerder om een klimaatwet in België. Dat is noodzakelijk om op de lange termijn te kunnen denken en continuïteit te garanderen. Zo'n wet moet er bovendien voor zorgen dat onze vier overheden in België beter samenwerken. Het is belangrijk dat de wet vastlegt dat de deadline al voor 2050 is. Het is immers zo dat de hele wereld tegen die deadline naar nuluitstoot moet gaan. België moet dat sneller doen, omdat wij een rijk land zijn en bovendien een grote historische verantwoordelijkheid hebben voor het klimaatprobleem.

Er is wel een verschil. Sign for my Future vraagt net zoals het Akkoord van Parijs om 'koolstofneutraliteit'. Een keuze die we respecteren maar 11.11.11 kiest er bewust voor om over 'nuluitstoot' te praten. Dat doen we omdat we daarmee zaken als koolstofcompensatie en technologieën (die nog niet bestaan) om in de toekomst koolstof uit te lucht te halen, uitsluiten. Ze zijn in onze ogen geen deel van de oplossing. Ze riskeren immers de noodzakelijke omslag uit te stellen, enkel te werken op papier en zelfs een negatieve impact te hebben op mensen en gemeenschappen, zoals het geval was bij het Clean Development Mechanism. In die zin is het goed dat Sign for my Future ook de nadruk legt op de nood aan snelle uitstootreductie in de komende jaren, en er dus wel degelijk op mikt om de omslag nu in te zetten.

11.11.11 is ook van mening dat een onafhankelijke klimaatraad van experten uit alle beleidsdomeinen heel belangrijk is om onze beleidsmakers op het juiste klimaat- én mensenrechtenspoor te houden. Wij pleiten ervoor dat er ook sociale experts, bv. inzake armoede, gender of internationale impact van klimaatverandering en –beleid, in deze raad zullen zetelen.

Dat alles kan je niet verwezenlijken zonder middelen. Een investeringsplan is nodig om duidelijkheid te scheppen over welke investeringen nodig zullen zijn in welke domeinen en hoe men dat zal bekostigen zonder sociale gevolgen. 11.11.11 is immers van mening dat er wél geld is om de transitie naar een koolstofarme samenleving te make. En dat op een sociaal rechtvaardige manier én door voldoende internationale klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden te voorzien. Daarvoor zijn duidelijke politieke keuzes nodig.

Maar 11.11.11 vraagt meer

Als de volgende regeringen de eisen van Sign for my Future uitvoert, zijn we al een hele stap verder in de strijd tegen klimaatverandering. Maar voor 11.11.11 is dat niet genoeg. Onze volgende regeringen moeten immers ook hun historische verantwoordelijkheid nemen tegenover landen die nu al kampen met de gevolgen van de klimaatverandering. Ons land moet, zoals internationaal afgesproken, een billijke en stijgende bijdrage doen aan de internationale klimaatfinanciering, die bovenop de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking komt.

Een andere, cruciale manier om die verantwoordelijkheid te nemen, is door stappen te zetten in de globale aanpak van klimaatmigratie. Wij vragen dat België actief inzet op het vinden van internationale oplossingen voor de miljoenen mensen die nu jaarlijks vluchten voor de gevolgen van de klimaatverandering, maar ook op meer legale en veilige toegangswegen naar ons land.

Daarnaast vragen wij dat ons land de klimaatproblematiek vanuit een globale bril bekijkt, en dus afstapt van valse oplossingen die enkel werken op papier. Eén zo'n oplossing waar ons land beroep op doet, zijn biobrandstoffen op basis van voedselgewassen als palmolie en soja. Die gewassen leiden tot ontbossing, verlies van biodiversiteit en schendingen van mensenrechten in de landen waar onze partners actief zijn. Bovendien zetten ze druk op de voedselzekerheid. We blijven erop hameren dat het Belgische klimaatbeleid sociaal rechtvaardig is op internationale schaal. Ook daarvoor is een onafhankelijke klimaatraad met experts uit verschillende domeinen belangrijk.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

11.11.11 DOOR:

Meer info

signformyfuture-logo-200x200

 

www.signformyfuture.be

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels