Solidagro vraagt aandacht voor het recht op vruchtbare grondVandaag geeft Solidagro officieel de aftrap van haar campagne 'Boeren troef!', een campagne in het teken van het recht op vruchtbare grond voor boeren in het Zuiden. 'Boeren troef!' omdat boeren zelf de troeven in handen moeten krijgen om hun grond (weer) vruchtbaar te maken.


 

Solidagro zorgt ervoor dat boeren in Bolivia, West-Afrika en de Filipijnen een betere toegang tot voedsel en water krijgen. In België zet de organisatie vanuit Sint-Niklaas allerlei acties op om jongeren en volwassenen bewust te maken van de voedselproblematiek in het Zuiden.

"De vruchtbaarheid van de akkers van de boeren in het Zuiden die we steunen, neemt zienderogen af," zegt algemeen coördinator Jan Vanhuysse. "De oorzaken zijn problemen als erosie, verzilting en verwoestijning.  Hierdoor hebben boeren het steeds moeilijker om genoeg voedsel te telen voor hun familie. Via de campagne willen we de aandacht vestigen op dit probleem en mensen oproepen om boeren in het Zuiden te steunen, bijvoorbeeld door een gift te doen."

Vanaf 4 september zet Solidagro allerlei acties en evenementen op touw rond dit thema.

De officiële lancering vindt vanavond plaats in Sint-Niklaas met het World Café. Op dit gratis evenement doen experts hun verhaal over thema's als bio-landbouw (hier én in het Zuiden) en landroof in de Filipijnen.

Ook werd een educatief aanbod voor secundaire scholen en vormingsorganisaties voor volwassenen ontwikkeld.

Daarnaast maakte Solidagro een reeks van 6 kaartspellen rond het thema. De spellen zijn geïnspireerd op de fasen van de landbouwcyclus: zaaien, groeien en oogsten. Wat moet je doen om je grond zo vruchtbaar mogelijk te maken voor een goede oogst? De kaarten kunnen online besteld worden via www.solidagro.be  (€ 5 + verzendingskosten).


Deel dit artikel