Somalië: de strijd tegen de voedselonzekerheid blijft

De situatie in het door droogte en conflict geteisterde Somalië blijft kritisch. Honderdduizenden Somaliërs zijn nog steeds ontheemd , op zoek naar veiligheid en voedsel. "Proberen om het recordniveau van ondervoeding onder dergelijke omstandigheden naar beneden te halen is een zware strijd", zegt Andrea Heath van de voedselprogramma's van het Rode Kruis in Somalië.

Een groot deel van het vee is gestorven en de situatie blijft moeilijk tot de volgende oogst in december. Het regenseizoen begint gewoonlijk in oktober, maar zelfs als het overvloedige regen brengt, is het slechts verantwoordelijk voor 30 procent van de jaarlijkse productie van voedsel: niet genoeg om de immense behoeften te voldoen.

Ook het gewapende conflict blijft zijn tol eisen. Aanvallen en explosies van bermbommen worden meerdere keren per week in de hoofdstad gerapporteerd. De spanning is voelbaar aan de Keniaanse grens, met name in de regio Gedo.

Het Rode Kruis versterkte daarom de afgelopen weken zijn activiteiten in de centrale en zuidelijke delen van het land. Tegen het einde van het jaar wil het Rode Kruis een extra miljoen mensen bijstaan.

Enkele activiteiten van het Rode Kruis in Somalië:


Het verlichten van voedselonzekerheid en ondervoeding

 • via therapeutische voedingscentra behandelt het Rode Kruis kinderen jonger dan vijf jaar en andere kwetsbare mensen zoals zwangere en zogende moeders. Meer dan 10.000 kinderen worden op dit moment behandeld voor ernstige ondervoeding.
 • In juli en augustus heeft het Rode Kruis een maand rantsoenen van bonen, rijst en olie verdeeld aan meer dan 162.000 mensen in de gebieden in Midden- en Zuid-Somalië die het zwaarst getroffen zijn door droogte.
 • 134 irrigatiepompen zijn verdeeld om de opbrengst van landbouw te verhogen voor meer dan 6.200 mensen
 • 200 mensen namen deel in geld-voor-werkprojecten om de irrigatiekanalen langs de Shabellerivier te rehabiliteren.
 • 140 mensen hebben materialen ontvangen om hen kleine bedrijfjes te helpen opzetten, zoals kiosken en zoutproductieboerderijen in Laag-Shabelle.

Het voorkomen van ziektes veroorzaakt door water en de verbetering van de toegang tot veilig water

 • Een miljoen chloortabletten werden verdeeld over 17 klinieken en er werden waterfilters uitgedeeld aan 39 klinieken.
 • 11 waterputten werden geboord of rehabiliteerd die water leveren aan  meer dan 25.000 Somaliërs. 

Medische zorg verlenen

 • 7,2 ton chirurgisch en andere medisch materiaal werden geleverd aan medische voorzieningen 
 • opleidingen voor medisch personeel
 • inenting van ongeveer 20.000 kinderen tegen polio, mazelen, difterie en tetanus

Het helpen van vluchtelingen en andere ontheemden onderhouden contact met hun familie

 • Het Rode Kruis verspreidde in juli en augustus bijna 3400 Rode Kruisberichten waarmee gescheiden families familienieuwtjes kunnen uitwisselen
 • 7200 vluchtelingen in Keniaanse kampen, waaronder bijna 800 minderjarigen, werden geholpen hun familie te contacteren,
 • De Somalische Dienst van de BBC zond de namen van meer dan 1100 mensen uit die op zoek zijn naar hun familie in Somalië en in het buitenland. Het Rode Kruis publiceerde bijna 11.000 namen op zijn website. Als gevolg hiervan vonden 35 mensen hun familieleden terug.

Het bevorderen van het internationaal humanitair recht

 • opleiding voor 40 Somalische journalisten over de basisprincipes van het internationaal humanitair recht en hun banden met de traditionele Somalische gebruiken
 • 10 traditionele ouderen (leiders) namen deel aan een seminarie in Mogadishu over de geschiedenis van het Rode Kruis en activiteiten van de organisatie in Somalië.

Deel dit artikel