Stop the killings 2016

stopthekillings

Pensioenen, veilige werkomgevingen, toegankelijke gezondheidszorg, moederschapsverlof, kortom: sociale bescherming. In vele landen in het Zuiden is dit geen vanzelfsprekendheid. Activisten en sociale organisaties die opkomen voor de uitbouw van een inclusief systeem van sociale bescherming zijn vaak het slachtoffer van repressie.

Om hun strijd in de kijker te plaatsen, organiseert het campagneplatform Stop The Killings dit jaar samen met de campagne sociale bescherming een actiedag op 8 december.

Activisten onder vuur
 

In Colombia strijdt Everiel Antonio Loaiza Barrera bij het farmaceutische bedrijf Corpaul voor kwalitatieve arbeidsomstandigheden. Als vakbondsvertegenwoordiger namens Sintracorpaul komt hij op voor de gezondheid van zijn collega's op de werkvloer: het werk met chemische producten vereist voldoende bescherming, training en voorlichting. Ook staat hij collega's bij in geval van conflicten met de werkgever, zowel via dialoog als via juridische weg. Het bedrijf beschouwt hem als hinderlijk. Zij beschuldigen hem valselijk van fouten op de werkvloer, proberen hem te onslaan en maken hem zo het leven zuur.

 

In de Filipijnen waren Rosalie Calago & Endric Calago actief in sociale organisaties op het eiland Negros. Rosalie was lokale gezondheidswerker, verbonden aan het Council for Health and Development en streed voor toegankelijke gezondheidszorg in haar streek. Endric was ondervoorzitter van een lokale boerenvakbond en streed voor minimumvoorzieningen voor de landarbeiders, die onder barre omstandigheden werken voor grootgrondbezitters. Op 25 mei 2015 werden zij beide neergeschoten in hun woonst, waarna deze in brand werd gestoken. Rosalie werd 45 jaar, Endric werd 47 jaar. Ze laten een dochter van 16 jaar achter.


 In Guatemala strijdt het Comit√© de Unidad Campesina (CUC) voor de rechten van landarbeiders. Hun co√∂rdinator, Daniel Pascual, steunt zo talloze boeren, zoals bijvoorbeeld de arbeiders van de Finca San Gregorio. Gedurende 30 jaar werden er sociale bijdragen afgehouden van hun loon, maar die werden door de eigenaars van het bedrijf nooit doorgestort. Op het moment dat de arbeiders en arbeidsters aan hun pensioen dachten, konden ze hierdoor niet rekenen op het programma voor invaliditeit, ouderdom en overleving. Daniel Pascual wordt omwille van zijn engagement beschuldigd van terrorisme, en leeft onder constante bedreigingen.

 

Actie

 • Betoging
  Op donderdag 8 december zullen we betogen om aandacht te vragen voor deze specifieke gevallen waarin de rechten van activisten worden geschonden, en om op te komen voor het recht op een sociale bescherming voor iedereen.

  We spreken af op 18u00 aan het station Brussel-Centraal en zullen vandaar een betoging houden naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Karmelietenstaat). Vervolgens komen we nog samen voor een hapje en een drankje in Mundo-B (Edinburghstraat 34, 1040 Brussel).
 • Stuur een brief
  Stuur een brief naar de ambassade van Colombia, Guatemala, Filipijnen en vraag aandacht en een onderzoek naar de mensenrechtenschendingen.
 • Deel deze campagne
  Deel de campagne op facebook.

Deel dit artikel