Studie ‘Customary International Humanitarian Law’ integraal online beschikbaar

ICRC-studie internationaal humanitair gewoonterecht

customary_international_humanitarian_law_icrc_2005Zoals bekend heeft het Internationaal Rode Kruiscomité (ICRC) in 2005 een studie betreffende internationaal humanitair gewoonterecht gepubliceerd. Het doel van deze studie was het onderzoeken van statenpraktijk inzake internationaal humanitair recht teneinde het gewoonterecht in deze rechttak te bepalen.

De studie werd wereldwijd met aandacht ontvangen en wordt erkend als een belangrijk instrument voor eenieder die met het internationaal humanitair recht in aanraking komt. Zij biedt duidelijk een toegevoegde waarde in de gevallen waar het verdragsrecht niet kan worden toegepast, hetzij bij gebreke aan ratificatie door de betrokken partij, hetzij bij gebreke aan verdragsrecht omtrent een bepaalde kwestie.

Volume I en Volume II integraal online beschikbaar

De studie, die uit 2 volumes bestaat, is thans integraal beschikbaar in pdf-formaat op de website van het ICRC (http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/pcustom).

Volume I bevat een beknopte analyse van 161 gewoonterechtelijke regels inzake internationaal humanitair recht die van toepassing zijn in internationale dan wel niet-internationale conflicten. Elke regel wordt voorzien van een bondige commentaar.

Volume II bevat een uitgebreid overzicht van de statenpraktijk waaruit de rechtsregels die in Volume I zijn opgenomen werden gedistilleerd.

Gedrukte versies van Volume I zijn nog steeds te verkrijgen via Cambridge University Press (http://www.cambridge.org/uk/law/cihl/). Gedrukte versies van Volume II zijn helaas niet meer voorradig.

Volume II: wordt vervolgd…

Een geactualiseerde versie van Volume II is thans in voorbereiding en zal wellicht later dit jaar ter beschikking worden gesteld in de vorm van een databank. Deze databank zal nieuwe materialen bevatten, waaronder met name internationale jurisprudentie en documenten die in het kader van de Verenigde Naties tot stand kwamen, en dit tot op het einde van 2007. Dergelijke updates betreffende statenpraktijk inzake internationaal humanitair recht zullen in de toekomst om de twee jaar worden uitgevoerd.

Deel dit artikel