Krijgen de Congolezen de stembusgang die ze verdienen?

Verkiezingen Congo

Over enkele dagen trekken de Congolezen naar de stembus om een nieuw parlement en een nieuwe president te kiezen. 11.11.11 pleit voor vrije en transparante verkiezingen op 23 december en een vreedzame machtswisseling. Daarom vragen we aan de internationale gemeenschap om meer aandacht te besteden aan de Congolese verkiezingen en het middenveld in Congo.

We vragen vooral respect voor de mensenrechten en de vrijheden van de Congolese burgers. Zo is het de laatste tijd in Congo op politiek vlak niet makkelijke geweest: er geldt al 2 jaar een betogingsverbod in het land en het geweld tegen kritische stemmen neemt toe.

Middenveld blijven steunen

Yves Makwambala, een burgeractivist van de Congolese jongerenbeweging La Lucha, bevestigt dat de autoriteiten met geweld durven op te treden tegen vreedzame demonstranten die het er ondanks het verbod toch op wagen. "Wanneer we met La Lucha protestacties houden, zijn die altijd vreedzaam. Maar ze worden lang niet altijd geweldloos onthaald. Onlangs hield La Lucha een passieve sit-in in Kinshasa en toch trad de politie met geweld op tegen een van onze activisten." 

De regering moet er in de eerste plaats zijn om niet zichzelf, maar het volk te dienen

La Lucha en andere gelijkgezinde organisaties proberen de Congolese bevolking ertoe aan te zetten om druk uit te oefenen op haar regering en zo democratischere verkiezingen af te dwingen. La Lucha wil de Congolezen eraan herinneren dat de regering er in de eerste plaats moet zijn om niet zichzelf, maar het volk te dienen.

Kabila treedt af en dat is inderdaad een eerste grote stap voorwaarts

"Kabila treedt af en dat is inderdaad een eerste grote stap voorwaarts", geeft Yves nog mee. Maar in tegenstellingen tot de verkiezingen van 2011 werd deze keer een waarnemingsmissie van de Europese Unie geweigerd. Daarnaast maken Congolese middenveldorganisaties zoals La Lucha zich zorgen over de juistheid van de kiezerslijsten, over de nieuwe, controversiële stemmachine en over de gebrekkige transparantie en efficiëntie van de nationale kiescommissie.

11.11.11-partners

Onze partner ADMR doet  de kiezer met sketches nadenken over het verkiezingsproces. De organisatie is actief in het oosten van het land, in de door geweld geteisterde Kivu-provincies. Ze benadrukt dat een vreedzaam, vrij en transparant verkiezingsproces pas kan worden verzekerd als de mensenrechten en fundamentele vrijheden van de Congolezen worden gerespecteerd.

Een andere partner van 11.11.11, AETA, die in de hoofdstad Kinshasa gebaseerd is, zal de stembusgang opvolgen met meer dan 1.000 observatoren in 4 provincies. Hun moed verdient onze steun.

Internationale gemeenschap

11.11.11 benadrukt nogmaals dat een vreedzaam, vrij en transparant verkiezingsproces, en stabiliteit in het land achteraf, pas verzekerd kunnen worden als de mensenrechten en fundamentele vrijheden van de Congolezen gerespecteerd worden. De aandacht van de internationale gemeenschap voor de verkiezingen in Congo blijft dan ook erg belangrijk. 

 

11.11.11 DOOR:
Update 20/20/2018

De verkiezingen in Congo zullen uiteindelijk doorgaan op zondag 30 december, in de plaats van komende week zondag 23 december. Dat heeft de voorzitter van de Onafhankelijke Kiescommissie aangekondigd.

Yves Makwambala

  • Activist voor La Lucha sinds 2015
  • Motto: Eendracht maakt macht. Samen kunnen we verder gaan
  • Actie: De Congolese bevolking vanuit Congo én België aanzetten om druk uit te oefenen op de regering

 

Yves Makwambala

 

Meer weten over onze partners?

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels