Verkiezingen in Congo: C'est parti

congo_verkiezingen_150In 2006 vonden in Congo de eerste vrije presidents- en parlementsverkiezingen in veertig jaar plaats, een eerste maar grote stap in een democratiseringsproces na jaren van dictatuur en burgeroorlog.

Dit jaar zijn er opnieuw verkiezingen: op 28 november kiest de Congolese bevolking een nieuwe president en parlement. 2580 potentiële parlementsleden ambiëren één van de vijfhonderd zitjes in het nationale parlement. Elf kandidaten waaronder geen enkele vrouw, zijn in de running voor het hoogste ambt, het presidentschap. Hun namen zijn nu officieel bekendgemaakt. De race naar 28 november is van start!Belangrijkste data


28/11/2011
Dag van de stembusgang : presidentiële en parlementsverkiezingen

06/12/2011
Bekendmaking van de voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen

20/12/2011
Eedaflegging van de verkozen president

11.11.11 volgt het hele verkiezingsproces op de voet op. Omdat we het democratiseringsproces zo belangrijk vinden, voor het land, zijn bevolking en voor onze partners. Daarom kijken we van nabij naar de hoofdrolspelers in dit proces: de verschillende politieke partijen - wat zijn hun programmapunten, welke allianties vormen ze, wie is hun achterban? Maar ook naar de instituties -de media, de kiescommissie, het hooggerechtshof. Of naar de buurlanden en de internationale gemeenschap.

We volgen de verschillende campagnes op en de bijhorende verkiezingsdynamieken, zowel technisch en logistiek als de laatste gebeurtenissen in de hoofdstad Kinshasa en de provincies. Deze verschillende elementen schetsen samen een beeld van de verkiezingen als politiek proces in een land in beweging.

Vanuit onze unieke positie - jarenlange aanwezigheid in Congo, een bureau in hartje Kinshasa en dagelijks contact met onze Congolese partners- bieden we ook een inkijk in het Congolese perspectief op deze verkiezingen
: wat leeft er bij de man in de straat? Is er hoop, teleurstelling, gelatenheid, angst? Hoe organiseren de Congolezen zich om grip te krijgen op het verkiezingsproces? Welke acties plant de civiele maatschappij? Wat zeggen de Congolese kranten? Via berichtgeving, anekdotes, foto en film, artikels, analyse en links houdt 11.11.11 u op de hoogte van wat er gaande is en van wat er leeft.


11.11.11 volgt dit niet enkel in verkiezingstijd op.

Deze verkiezingen zijn belangrijk als consolidering van een democratiseringsproces dat is ingezet maar zeker nog niet afgerond, een democratisering waar onze partners nog elke dag voor strijden. Verkiezingen zijn slechts een onderdeel van wat democratisering voor ons betekent: het openstellen van de maatschappij, ruimte geven aan de bevolking om het beleid te beïnvloeden en te evalueren, om hun eigen toekomst vorm te geven. Maar ook gelijke toegang tot rechten, en een sterke rechtstaat.

Verkiezingen vormen hier slechts een schakel in, maar wel een zeer belangrijke schakel. Indien het verkiezingsproces - van de kiezersregistratie, over de gevoerde campagnes en de stembusgang, tot het tellen en bekendmaken van de stemmen- gehouden worden op een transparante, eerlijke en open wijze, kunnen verkiezingen wel degelijk het verschil maken. Omdat ze oproepen tot verantwoording van het gevoerde beleid, en voor inspraak en participatie van de bevolking


Observatiemissie

ndjoli
De vice-president van de CENI, M. Djoli, antwoordt op vragen van het Congolese volk omtrent de verkiezingen op een "Tribune d'Expression Populaire" georganiseerd door RECIC, één van de partners van 11.11.11 in RDC.
In 2006 was de aandacht van de internationale gemeenschap voor de Congolese verkiezingen enorm, net zoals de steun, financieel en logistiek. Vandaag zijn de Congolezen veel meer op zichzelf aangewezen, terwijl de betrokkenheid en ondersteuning van de internationale gemeenschap juist zeer positief zou kunnen zijn voor de openheid en transparantie van het proces, en voor het vertrouwen van de bevolking in de verkiezingen!
Daarom willen wij de Congolese civiele maatschappij en onze partners extra steun bieden in de aanloop naar, tijdens en na de verkiezingen. Zodat zij hun rol als schakel tussen bestuur en bevolking ten volle kunnen uitvoeren, de beleidsmakers op hun verantwoordelijkheden kunnen wijzen en de bevolking mee kunnen vormen tot betrokken burgers.

Tijdens de verkiezingen plannen we een observatiemissie, waar internationale observatoren over het land verspreid worden om de stembusgang te volgen, en zo een factor van vertrouwen kunnen vormen. Deze observatoren sluiten zich aan bij de Congolese observatoren, we slaan de handen in elkaar met het platform AETA (Agir pour les élections transparentes et apaisées), waarin belangrijke organisaties van de civiele maatschappij hun krachten bundelden. Zo'n tandem van een nationale- en internationale observatoren verenigt onontbeerlijke terreinkennis en inzicht in cultuur en maatschappij met het beeld van objectiviteit dat een buitenstaander biedt.

Samen met onze partners volgen we het verkiezingsproces op, en gaan we, elke dag, voor transparante en open verkiezingen die hun bijdrage leveren aan het democratiseringsproces in Congo!

Deel dit artikel