Vlaams Parlement werkt aan kindvriendelijke chocolade

Brussel - 25 januari 2011

chocoladecamp_affiche3Vandaag debatteerde de Commissie Jeugd van het Vlaams Parlement opnieuw over de rol van de Vlaamse overheid in het uitbannen van de ergste vormen van kinderarbeid in de cacaosector. Tijdens een hoorzitting kregen verschillende spelers uit de cacaoketen het woord. Aanleiding was een verzoekschrift over deze problematiek van Oxfam-Wereldwinkels. Daarin vroeg de organisatie vorig jaar al dat Vlaanderen zich als een eerlijke, duurzame regio uitspreekt tegen mistoestanden en de nodige maatregelen neemt. Oxfam-Wereldwinkels werkt samen met de Vlaamse fracties aan parlementaire initiatieven om een stevig Vlaams beleid hierover in een stroomversnelling te krijgen.

Wat
voorafging
In 2010 startte Oxfam-Wereldwinkels een campagne tegen de ergste vormen van kinderarbeid bij de productie van chocolade. De organisatie schuift fair trade naar voren als kindvriendelijk alternatief. Marieke Poissonnier, beleidsmedewerker grondstoffen bij Oxfam-Wereldwinkels: "We richten ons tot overheden, bedrijven en consumenten en doen voor elk van deze doelgroepen concrete voorstellen tot alternatief gedrag. Met een verzoekschrift gesteund door 60.000 handtekeningen dwongen we vorig jaar een eerste hoorzitting af in het Vlaams Parlement." Op 7 oktober 2010 lichtte Oxfam-Wereldwinkels haar verzoeken toe, en deelde het Kinderrechtencommissariaat zijn advies mee.

Vandaag alle spelers aan het woord
Tijdens de vervolghoorzitting van vandaag kregen andere spelers uit de cacaoketen het woord in de Commissie Jeugd:
de cacao- en chocolade-industrie, de vakbonden met werknemers uit Belgische chocoladebedrijven (ACV, ABVV en ACLVB) en de ngo Save the Children. "Na de vorige hoorzitting heeft het Kinderrechtencommissariaat de problematiek van de ergste vormen van kinderarbeid in de cacaosector en fair trade als alternatief opgenomen in zijn werking naar de Vlaamse jongeren. Veel parlementsleden en organisaties zijn vastberaden om ook aan de andere eisen uit het verzoekschrift gehoor te geven. De informatie op deze tweede hoorzitting draagt hiertoe bij," zegt Marieke Poissonnier.

Probleem blijft hardnekkig
Het probleem van de ergste vormen van kinderarbeid op de West-Afrikaanse cacaoboerderijen staat al tien jaar op de internationale agenda. Marieke Poissonnier: "Er zijn initiatieven genomen, projecten opgezet en investeringen gedaan. Een gezaghebbende studie van de Tulane-universiteit van oktober 2010 wees echter uit dat dit alles onvoldoende blijft. Daarom blijft Oxfam-Wereldwinkels de verschillende spelers op hun rol wijzen."

Volgende stap naar Vlaams beleid voor kindvriendelijke chocolade
In Nederland en de VS hebben overheden al bewezen dat zij een positieve rol kunnen spelen in het aankopen van duurzame cacao. Als overheid van een belangrijke chocoladeconsumerende regio, moet Vlaanderen ook een verschil maken. De regio heeft de nodige bevoegdheden om de wantoestanden in de keten mee een halt toe te roepen. De Vlaamse overheid kan de productieketens die hier toekomen controleren, de consumenten sensibiliseren en een voorbeeldfunctie opnemen door zelf kindvriendelijke chocolade van eerlijke handel aan te kopen. Marieke Poissonnier: "Samen met de Vlaamse fracties werken wij aan parlementaire initiatieven. We willen dat Vlaanderen een gedurfd beleid voert en de ergste vormen van kinderarbeid niet langer duldt in de Vlaamse winkelrekken."


Meer info
Oxfam-Wereldwinkels DOOR:

Deel dit artikel