Vlaams regeerakkoord is weinig fair voor het Zuiden

Oxfam-Wereldwinkels is teleurgesteld over het Vlaams regeerakkoord, want moet vaststellen dat vele verkiezingsbeloftes dode letter bleven. Men maakt van eerlijke internationale handel en duurzame landbouw duidelijk geen prioriteit. Nochtans is dit in het licht van de klimaatcrisis en de toenemende armoede en honger in de wereld wel broodnodig.

De basis van de discussies over een nieuw regeerakkoord was een nota van uittredend minister-president van de Vlaamse regering Kris Peeters, ‘Actie in Vlaanderen’. Deze kladversie bevatte al bitter weinig fair trade en duurzame landbouw, en dit werd niet rechtgetrokken in het regeerakkoord. Toch zijn de Oxfamthema’s bij uitstek Vlaamse bevoegdheden: buitenlandse handel, duurzame landbouw, klimaat- en energiebeleid.

Oxfam-Wereldwinkels pleitte in aanloop naar de verkiezingen onder meer voor ‘Vlaanderen, fairtraderegio’, steun aan duurzame kleinschalige landbouw in het Zuiden, het uitbannen van de ergste vormen van kinderarbeid (onder meer in de cacaosector), en een ambitieus klimaatbeleid waarbij de uitstoot hier drastisch wordt verminderd terwijl ontwikkelingslanden voldoende middelen krijgen om zich aan te passen aan klimaatsverandering. Regeringspartijen CD&V, sp.a en NVA werden net als alle andere democratische partijen voor de verkiezingen door Oxfam-Wereldwinkels geconsulteerd. De antwoorden waren hoopgevend: sp.a-voorzitster Caroline Gennez alsook NVA’er en ex-minister Geert Bourgeois lieten enthousiast weten de Oxfam-eisen volledig te steunen. Ook CD&V-voorzitster Marianne Thyssen ondersteunde de grote lijnen van ons eisenpakket.

Hiervan is maar weinig terug te vinden in het regeerakkoord. “Omdat Vlaanderen wil bouwen aan een rechtvaardige wereld, zetten we ons ook in voor duurzame(re) wereldhandel. De Vlaamse Regering engageert zich om maximaal te kiezen voor eerlijke producten die garanderen dat de meerkosten voor een duurzame productie niet integraal op het Zuiden wordt afgeschoven. (p 93)” luidt de enige paragraaf in de tekst die mogelijks op Fair Trade betrekking zou kunnen hebben.

Uiteraard zal veel afhangen wie uiteindelijk als minister bevoegd zal worden voor buitenlandse handel en voor ontwikkelingssamenwerking, maar dit regeerakkoord is te vaag en onvoldoende. Oxfam-Wereldwinkels buist de onderhandelaars. Ze zijn hun faire verkiezingsbeloftes vergeten.

www.oww.be/verkiezingen09

Meer informatie: Els Keytsman, Diensthoofd Politieke Dienst, gsm 0478 884 365

Deel dit artikel