Vlamingen steunen structurele aanpak van Vredeseilanden


Vredeseilanden dankt vrijwilligers en Vlaams publiek voor hun massale steun tijdens de straatactie van dit weekend. De komende weken moet duidelijk worden of ook de giften via overschrijving zullen stijgen.
Vredeseilanden vraagt blijvend engagement van publiek, media en politieke en economische actoren om de Noord-Zuid kloof te dichten. 

De oorspronkelijk geplande en uitgestelde themacampagne over de problematiek van kleine koffieboeren in Costa Rica  (in samenwerking met Oxfam Wereldwinkels en Max Havelaar), zal doorgaan in de eerste week van februari. 

De Vredeseilanden straatactie van het voorbije weekend werd een succes. Dat was mogelijk dankzij de inzet van 10.000 vrijwilligers en sympathisanten en dankzij de bereidheid van de Vlamingen om in hetzelfde weekend van de Tsunami 12-12 actie op TV en radio, ook Vredeseilanden voluit te steunen.

De opbrengst van de straatactie wordt geraamd op 650.000 euro. Dat is een stijging van 25 procent vergeleken met vorig jaar. Het blijft nog wachten op het resultaat van de giften via overschrijving, in de 3 eerste maanden van vorig jaar goed voor 500.000 euro. Mede dankzij deze fondsen kan Vredeseilanden haar lange termijn engagementen ten aanzien van 180 partnerorganisaties in 13 Zuidlanden waarmaken.

Zoals vooropgesteld wordt  een bedrag van 100.000 euro gereserveerd voor de heropbouw van de landbouw in Noord-Sumatra.

Opvallend veel gevers en sympathisanten spraken hun speciale waardering uit voor het ontwikkelingswerk van Vredeseilanden. Dat is toegespitst op voedselvoorziening en armoedebestrijding door duurzame landbouw en op de zelfredzaamheid van lokale groepen in de 13 partnerlanden[1].

Het goede financiële resultaat en de positieve reacties van het publiek zijn een sterk signaal dat de burger veel belang blijft hechten aan structurele ontwikkelingssamenwerking.  Dit weekend spraken veel sympathisanten de hoop uit dat dit signaal opgepikt wordt door NGO’s, media, politieke en economische actoren.

De voorbije weken hebben NGO’s, politici, bedrijven en media zich ingespannen om het publiek aan te zetten tot solidariteit met Zuidoost-Azië. Er ontstond een indrukwekkende en hartverwarmende solidariteitsbeweging ten bate van de slachtoffers van de Tsunami in Zuidoost-Azië.  Vredeseilanden hoopt dat deze sterke betrokkenheid bij de rest van de wereld een kiem mag zijn voor meer structurele solidariteit. 

Hoe kan Vlaanderen verder bouwen op deze beweging en méér doen om de grootste ongelijkheid van onze tijd, de kloof tussen Noord-Zuid, te dichten? Vandaar een oproep tot verschillende spelers, namelijk media, politici en bedrijven.

De media kunnen tonen hoe mensen in ontwikkelingslanden zelf een uitweg zoeken. Journalisten kunnen nagaan hoe het rijke Noorden kan helpen om de structurele oorzaken van die armoede weg te nemen.  Waarom geen jaarlijkse TV-actie opzetten die het brede publiek informeert over de structurele oorzaken van de kloof tussen Noord en Zuid, en ook steun vraagt voor structurele oplossingen?

Politici mogen zich niet tevreden stellen met uitstel van schuldaflossing voor de getroffen landen, maar moeten werken aan een globaal schuldkwijtscheldingsplan. Uitspraken in de media over een Tobintaks op speculatie, moeten omgezet worden in een concreet plan op Europees niveau.  Beloftes voor méér middelen voor ontwikkelingssamenwerking moeten hard gemaakt worden.  Aan vestzak-broekzak operaties heeft het Zuiden niets.

Bedrijven moeten méér doen dan ‘geld geven’. Bedrijven moeten meewerken aan mechanismen die economisch zwakke groepen ruimte geven om te participeren in de economie.


Meer info:

 


[1] Deze zijn: Indonesië, Vietnam, Laos, Benin, Senegal, Togo, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua. In Vlaanderen zijn er programma’s voor duurzame landbouw en sensibilisering.

Deel dit artikel