Millenniumdoelen: VN-top 2013 Millenniumdoelen

Millenniumdoelen: VN-top 2013 Millenniumdoelen

In 2000 maakten alle wereldleiders een belangrijke belofte: ze engageerden zich om de armoede in de wereld te halveren tegen 2015. Sindsdien loopt de tijd.

Met nog minder dan 1000 dagen te gaan voor 2015 verzamelen de wereldleidders op 25 september 2013 in New York om te bepalen wat er met de doelen na 2015 gaat gebeuren. Dat dit geen gemakkelijke opgave zal worden staat nu al vast, gezien de moeizame totstandkoming van de doelen.

Voor onze politici naar New York vertrokken, schudde de coalitie onze politici nog eens goed wakker. Letterlijk. Hoewel er vooruitgang geboekt is, blijft er immers nog veel werk voor de boeg.

Rudy De Meyer van 11.11.11 en Nele Lefevere van Unicef zijn ter plaatse om de VN-top te volgen en brengen verslag uit.