VN verkwanselt historische kans op internationaal wapenverdrag

21 september 2005
Persbericht

 

Ontwikkelingsorganisaties klagen met rede over de uitkomst van de historische VN-top. Terecht merken zij op dat er geen enkel concreet engagement werd weerhouden in de slottekst. Duidelijke afspraken rond ontwikkeling zijn echter niet de enige slachtoffers van de vage slotverklaring. Het hele hoofdstuk rond ontwapening werd eenvoudig uit de finale tekst verwijderd. Een “regelrechte schande” volgens Secretaris-Generaal Kofi Annan.  

In de voorbereidende teksten van de VN-top werd nog een sterk pleidooi gehouden voor een internationaal verdrag dat de controle op de wapenhandel versterkt en de grootschalige illegale wapentrafiek aan banden legt. Zo een verdrag kan rekenen op de steun van tientallen landen, waaronder enkele grote wapenproducenten. Op de vooravond van de VN-top werd dit voorstel echter door de Verenigde Staten onder druk van de machtige wapenlobby genadeloos gekelderd. De enige vermelding die de guillotine van de Amerikaanse diplomatie overleefde, refereert naar het uitvoeren van het in 2001 opgestelde VN-Actieprogramma rond lichte wapens, een uitermate zwak akkoord dat geen enkele bindende verplichting oplegt aan de lidstaten.

De ongecontroleerde verspreiding van conventionele en in het bijzonder lichte wapens vormt een dagelijkse bedreiging voor de vrede en het leven van miljoenen mensen. Het totale aantal lichte wapens wordt geschat op meer dan 639 miljoen. Het beter controleren van de wapenproductie en -handel zou niet enkel honderdduizenden mensenlevens redden, maar zou tevens bijdragen tot ontwikkeling. Gewapend geweld verhindert vandaag wereldwijd het behalen van de millenniumdoelstellingen en ontneemt de mensen de toegang tot  werk, land, onderwijs, verzorging en steunverlening.

Als Vlaams Netwerk Lichte Wapens delen we de grote verontwaardiging van Secretaris-Generaal Kofi Annan. De VN is de enige organisatie die op een legitieme wijze een halt kan toeroepen aan de massale bewapeningswedloop die de wereld bedreigt en ten koste gaat van ontwikkeling. Het totale budget besteed aan bewapening bedroeg meer dan 1000 miljard dollar in 2004! Het pleidooi voor een internationaal verdrag dat de conventionele wapenhandel onder controle moet krijgen, werd echter uit de slottekst geschrapt. Wij roepen alle regeringsleiders in de wereld op om aan deze “schande” een einde te stellen en voluit een internationaal wapenverdrag te ondersteunen. We kunnen eenvoudig niet langer wachten op de meest weerbarstige staten. Alleen zo kan een einde gesteld worden aan de echte massavernietigingswapens van vandaag.
______________________________________________________________________________

Het Vlaams Netwerk Lichte Wapens is de Vlaamse afdeling van het International Action Network on Small Arms (IANSA) met als leden: Amnesty International Vlaanderen, Pax Christi Vlaanderen, Proyecto Gato en Vrede vzw. Meer info over de Control Arms Campagne op www.controlarms.org.
Voor verdere info: Secretariaat Vlaams Netwerk Lichte Wapens, p.a. Pax Christi Vlaanderen, Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen - 03.225.10.00/0496.181946 -
bart.horemans@paxchristi.be of bij de lidorganisaties.

 

Deel dit artikel