Voedselreserves raken uitgeput op het Haïtiaanse platteland

Naar schatting 600.000 mensen zijn gevlucht naar het platteland, op zoek naar een onderkomen, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs,… De lokale gezinnen hebben hun voedselreserves uitgeput. Er is dringend nood aan zaaigoed voor het nieuwe seizoen.

Om te voorkomen dat de Haïtiaanse bevolking op het platteland afhankelijk blijft van internationale voedselhulp moet nu geïnvesteerd worden in de landbouw. Het zaaiseizoen staat voor de deur en er is dringend nood aan zaaigoed, werktuigen en vee. Anders zal de oogst in juni en oktober te klein zijn. Dat heeft dan weer een impact op de bestaansmiddelen zelf van de bevolking en op de mogelijkheden om een meer duurzaam leven op het platteland uit te bouwen.
BRON:
Oxfam Solidariteit

Deel dit artikel