De voordelen van een duolegaat

De voordelen van een duolegaat

Armoede en onrecht krijg je de wereld niet uit met aalmoezen. Samen met organisaties in het Zuiden pakt 11.11.11 de problemen bij de wortels aan. Je zal begrijpen dat dit werk van lange adem is. Door 11.11.11 op te nemen in je testament, help je ons die lange adem te vinden.

Met een duolegaat kunt u heel wat successierechten uitsparen.
U schenkt aan een goed doel en tegelijk bevoordeelt u uw erfgenamen.

11.11.11 betaalt in dat geval immers de volledige successierechten voor uw erfgenamen, tegen het gunsttarief van 8, 5%. Dus alle partijen winnen hierbij, met de overheid als vrijwillige verliezer.

Een duolegaat moet voldoen aan drie voorwaarden:

 1. Er moet een testament zijn.
 2. Er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen.
 3. Er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie, zoals 11.11.11, die alle successierechten van de eerste persoon moet betalen.

Visser in Mantangai Indonesië


Voorbeeld

Bij een gewoon legaat:

Karel is kinderloos. Hij laat 25.000 euro na aan zijn nichtje Els.

 • Els betaalt 45% successierechten (hoogste tarief voor neven, nichten, tantes, ooms en 'vreemden') = 25.000 x 45% = 11.250 euro.

 • Els houdt (25.000 - 11.250 =) 13.750 euro over.

Bij een duolegaat:

Karel verdeelt zijn vermogen van 25.000 euro tussen zijn nichtje Els die 15.000 euro krijgt en 11.11.11 dat 10.000 euro krijgt.

 • Els betaalt geen successierechten. Die worden immers betaald door 11.11.11. Zij houdt dus netto 15.000 euro over.

 • 11.11.11 betaalt:
  15.000 x 45% (de successierechten van het deel dat Els krijgt tegen het tarief tussen ooms en nichten) = 6.750 euro

  - 10.000 x 8,5% (de successierechten van het deel dat 11.11.11 krijgt, tegen het voorkeurtarief voor erkende organisaties) = €850 euro

  Samen een totaal van 7.600 euro. 11.11.11 houdt dus netto (10.000 - 7.600=) 2.400 euro over.

 

Opgelet

Het duolegaat levert niet altijd een (even groot) voordeel op, al was het maar omdat de successierechten variëren volgens de graad van verwantschap.

Als u overweegt een deel van uw vermogen aan een erkende organisatie na te laten, raadpleeg dan altijd een notaris en laat de berekening maken in uw specifieke geval.

Alles wat je moet weten als je iets wil nalaten aan een goed doel.

legaten frank chantal

Contact

Bart Demedts, Verantwoordelijke legaten

 

ef logo
11.11.11 is lid van de Vereniging Ethische Fondsenwerving

Deel dit artikel