Vredeseilanden, Oxfam-Wereldwinkels, Max Havelaar en SOS-Faim werken samen aan een campagne


Dinsdag 28 september
PERSBERICHT Vredeseilanden

Oxfam-Wereldwinkels, Max Havelaar, Vredeseilanden en SOS-Faim bundelen de krachten in een gemeenschappelijke campagne.
Oxfam-Wereldwinkels, Max Havelaar, Vredeseilanden en SOS-Faim bundelen de krachten en lanceren in december een gemeenschappelijke campagne.
De campagne zal focussen op de problematiek van kleine familiale boeren in het Zuiden en de moeilijke toegang tot lokale en internationale afzetmarkten voor hun producten.

De campagne zal zich enerzijds richten tot de publieke opinie en de consument, anderzijds tot de relevante economische en politieke actoren.
De hele keten, van producent tot consument, zal in beeld gebracht en gevoed worden met voorbeelden uit Costa Rica.

  • Vredeseilanden, SOS-Faim, Oxfam-Wereldwinkels en Max Havelaar spelen een complementaire rol in deze keten:
    Vredeseilanden is een NGO die zich specialiseert in duurzame landbouw en voedselzekerheid.  In het Zuiden steunt Vredeseilanden boerengroepen, producentenorganisaties en -netwerken.
  • SOS-Faim steunt al jaren landbouwprojecten in Afrika en Latijns-Amerika, waaronder koffiecoöperaties.
  • Oxfam-Wereldwinkels sensibiliseert het Vlaamse publiek rond onrechtvaardige handelsverhoudingen en koopt aan bij producentengroepen in het Zuiden. Deze producten worden ondermeer verdeeld via 200 Vlaamse Wereldwinkels en 120 Magasins du Monde, maar ook via kleinhandel en grootdistributie.
  • Max Havelaar kent een keurmerk toe aan producten als koffie, cacao, thee, fruitsap, honing,...  Het Max Havelaar-keurmerk garandeert dat deze  producten aan  de internationale fairtrade-criteria voldoen.  Zo ontvangen producenten een eerlijke prijs die hen in staat stelt te investeren in een betere toekomst.

Deze campagne zal 3 jaar lopen, onder één vlag of slogan, die op 8 december officieel bekend gemaakt wordt. Met deze samenwerking willen de betrokken Vlaamse NGO's zich uitdrukkelijk inschrijven in de vernieuwingsbeweging die  gecoördineerd wordt door 11.11.11, koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, met het oog op meer samenwerking tussen de NGO's op vlak van sensibiliseringscampagnes en politiek werk.


Naast deze campagne blijven Oxfam-Wereldwinkels, Max Havelaar, Vredeseilanden en SOS-Faim los van elkaar actief in diverse andere samenwerkingsverbanden. Een fusie tussen de organisaties is niet aan de orde, in tegenstelling tot wat men zou kunnen opmaken uit berichten die op 26 en 27 september verschenen in de pers

Deel dit artikel