We hebben klimaatvriendelijke landbouw nodig

Wat ngo's al lang verkondigen, raakt stilaan algemeen aanvaard: door het verband tussen voedselzekerheid en klimaatverandering groeit de nood aan duurzame landbouw. Daarbij moet de landbouwer zelf centraal staan.

Kleine boeren in het Zuiden voelen al de impact van de klimaatverandering. Ze hebben dringend nood aan duurzame landbouwtechnieken. Dat erkent ook het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD). In december gaven de leden van dit VN-agentschap 1,5 miljard dollar (1,1 miljard euro) aan nieuwe bijdragen voor duurzame landbouw.

"We moeten meer monden voeden, en dus onze productiesystemen intensifiëren, maar wel op een duurzame manier", zegt Lindiwe Majele Sibanda, directeur van het Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network.

"De wetenschap heeft veel nieuwe technieken voortgebracht, maar er bestaat geen magische formule die overal werkt. Technologie moet telkens aan de lokale noden en omstandigheden worden aangepast", benadrukt Sibanda. "We hebben nood aan een systematische benadering."

Bill Gates

"De boeren zelf spelen een sleutelrol", meent ze. "Ze moeten kunnen investeren, maar hun geld is meestal op door terugkerende droogtes en overstromingen. Daarom moeten we voldoende mechanismen inbouwen om het risico op te vangen."

"Het verband tussen landbouw en voedselzekerheid is nu wel duidelijk, maar er gaat te weinig aandacht naar de landbouwer zelf. Mensen moeten op de eerste plaats komen", vindt Sibanda. Ze pleit ervoor dat investeringen gebruikt worden om de mensen die instaan voor de voedselproductie weerbaarder te maken.

Recent liet de Amerikaanse miljardair Bill Gates weten dat hij via zijn Bill & Melinda Gates-stichting bijna 150 miljoen euro zou schenken aan kleine boeren. De giften zijn bedoeld voor initiatieven die vrouwen helpen om genderbarrières te doorbreken en hun productiviteit te verhogen, die boeren helpen om plantenziektes onder controle te krijgen, en voor de financiering van een innovatief systeem dat de gevolgen van landbouw op de bevolking en het milieu nagaat.

Paul Kagame

De Rwandese president Paul Kagame benadrukte bij het IFAD ook de rol van kleine boeren om meer voedsel te produceren en de milieuproblemen in zijn land aan te pakken. In zijn land is het landbouw-bbp jaarlijks gemiddeld met 8 procent gestegen, waardoor de voedselzekerheid en een hoger inkomen voor landbouwers gegarandeerd zijn. Hij vraagt andere Afrikaanse landen om meer te doen voor de groei van hun landbouwsector.

Maar wat is een goed landbouwbeleid in Afrika? "Sterke landen zijn diegene die werk maken van een investeringskader, die 10 procent van hun begroting voor landbouw uittrekken, die ervoor zorgen dat hun landbouwsector jaarlijks met minstens 6 procent groeit, en die infrastructuur en kennis ter beschikking stellen van hun landbouwers", verklaart Sibanda.

Klimaatonderhandelingen

De VN-conferentie voor Duurzame Ontwikkeling (Rio+20) in juni is de volgende afspraak voor gesprekken over klimaat en landbouw. "In Rio moeten we iedereen duidelijk maken dat er geen duurzame ontwikkeling mogelijk is zonder duurzame landbouw", zegt Sibanda. "Mensen zijn al jaren bang voor de klimaatverandering, maar we weten dat het ergste nog moeten komen. Nu is het moment om over duurzame ontwikkeling te praten."

"Of je nu in een rijk land of ontwikkelingsland woont, je zult de impact voelen. Het feit dat voedselzekerheid nu wereldwijd op de agenda staat, betekent dat we zullen moeten bekijken hoe we er het beste van kunnen maken. We vragen meer investeringen in landbouw, omdat voedsel een basisrecht is voor iedereen", besluit ze.BRON:
IPS

Deel dit artikel