Welke toekomst kies jij voor ons voedsel?
Weet jij waar ons eten vandaan komt? Hoe wordt het geproduceerd? En hoe zal dat in de toekomst zijn? Met 'Boer zoekt toekomst' geeft Broederlijk Delen jou de kans om over de toekomst van ons voedsel te beslissen. De manier waarop dat voedsel geproduceerd zal worden, ligt in jouw handen.

5


 

  

Boer zoekt toekomst


In drie animatiefilmpjes beschrijft Broederlijk Delen telkens een ander toekomstscenario voor de productie van ons voedsel. Spilfiguur daarbij is Ibrahima, een 25-jarige Senegalese boer. In het eerste scenario gaat Ibrahima aan de slag als landarbeider bij een groot landbouwbedrijf, vervolgens dompelt hij zich onder in de moderne landbouw. In het derde scenario sluit hij zich aan bij een lokale boerenorganisatie om aan familiale landbouw te doen. Wat is volgens jou de beste manier om in de toekomst aan landbouw te doen? Klik op Boer Zoekt Toekomst en stem op het filmpje van jouw keuze.

 

Politieke partijen onder druk gezet

bdelen-boer zoekt toekomst


We gingen ook na in welke mate onze politici wakker liggen van deze thema's. In partijprogramma's, mediaberichten en via een bevraging in samenwerking met 11.11.11. gingen we na hoe de Vlaamse partijen aankijken tegen 4 cruciale thema's. Agro-ecologische voedselproductie, beleidscoherentie voor ontwikkeling, voldoende middelen voor ontwikkelingssamenwerking en het beperken van nadelige invloeden zoals de invoer van biobrandstoffen.

Eind april, een maand voor de verkiezingen van 25 mei, brengt Broederlijk Delen zijn oordeel uit, en doet elke partij zo kleur bekennen.

Ook jouw stem is daarbij van cruciaal belang. Enkel met jouw stem kan Broederlijk Delen de Belgische politici aansporen om de juiste toekomst te planten in het Zuiden.

 


Vier eisen voor de Belgische politiek


Voedselzekerheid nastreven én armoede terugdringen kan volgens Broederlijk Delen. Maar dan moeten kleinschalige, familiale landbouwers een centrale plaats krijgen. Ook de Belgische politiek moet daarin een rol spelen. Daarom stelt Broederlijk Delen volgende eisen aan de Vlaamse politici: 

  1. De positieve aandacht van de Belgische en Vlaamse ontwikkelingssamenwerking voor familiale landbouw en voedselzekerheid moeten worden voortgezet. De middelen voor dit beleid moeten op lange termijn gegarandeerd worden. Van een afbouw kan geen sprake zijn. Dat houdt ook een duidelijk engagement in om 0,7 % van het Bruto Nationaal Inkomen aan ontwikkelingssamenwerking te spenderen.
     
  2. België en Vlaanderen moeten streven naar meer beleidscoherentie voor ontwikkeling. Een principe dat ook verankerd is in het Europese Verdrag van Lissabon. België en Vlaanderen garanderen dat de impact van hun handelsbeleid, landbouwbeleid, financieel beleid en energiebeleid de duurzame ontwikkeling in het Zuiden niet hypothekeert.
     
  3. Concrete initiatieven worden genomen om speculatie met voedsel en landroof tegen te gaan. Het gebruik van biobrandstoffen op basis van voedsel wordt eerst geplafonneerd en later afgebouwd. Handels- en investeringsakkoorden moeten maatregelen opnemen ter bescherming van de mensenrechten en het recht op voedsel.
     
  4. België en Vlaanderen geven voorrang aan kleinschalige agro-ecologische voedselproductie, in de eerste plaats gericht op een lokale/regionale vraag

Trek mee aan de alarmbel, de toekomst van ons voedsel staat op het spel!

 


Deel dit artikel