Wereldleiders en België missen kansen op VN-vluchtelingentop

erbil-refugee-camp-syria-Mustafa-Khayat

Maandag 19 september kwamen 193 regeringsleiders samen in New York op initiatief van VN Secretaris Ban Ki-Moon voor de UN Summit for Refugees and Migrants. Op dinsdag 20 september ontving Obama een kleinere groep regeringsleiders voor een Leaders' Summit on Refugees.

Het was de eerste keer dat er op wereldniveau over de vluchtelingenproblematiek onderhandeld werd. Wat leveren deze topontmoetingen op?

VN-Top

De VN-top in New York bracht weinig verrassingen. De New York Declaration for Refugees and Migrants die maandag tijdens de opening van de VN vergadering werd aangenomen was het resultaat van maandenlange onderhandelingen.

Lang voor deze top begon was duidelijk dat de door Ban Ki-Moon beoogde uitkomst, een 'global compact' met een evenwichtige spreiding van de verantwoordelijkheden in het beschermen van de vluchtelingen, grotendeels in het water zou vallen. Het plan om jaarlijks minstens 10% van de vluchtelingen onder het mandaat van de UNHCR te hervestigen werd gekelderd door de EU, Australië, China en een groep andere landen.

De New York verklaring is een bevestiging van bestaande rechtskaders en enkele abstracte – zij het mooie- principes over de positieve bijdrage van migranten, het aanpakken van racisme etc. Passages met bindende engagementen zijn bijna allemaal gesneuveld. Internationale verplichtingen zullen er ten vroegste in 2018 komen.

Obama's Leaders' Summit on Refugees

Op 20 september bracht de Leaders' Summit on Refugees 50 landen en internationale organisaties bij elkaar. Obama's bedoeling was extra humanitaire middelen te mobiliseren en sterkere hervestigingsengagementen te bekomen.

Aanzienlijke extra humanitaire engagementen kwamen er o.a. van de VS, Turkije en Jordanië. Hervestigingsbeloftes van de verschillende landen zouden het totaal aantal op 360.000 vluchtelingen brengen. De VS zelf kondigden aan 110.000 vluchtelingen te hervestigen in 2017.

België, dat zowel de Premier als ministers Reynders, De Croo en Staatssecretaris Francken naar New York stuurde kwam niet met extra engagementen. Hoewel België het voorbije jaar extra humanitaire inspanningen leverde blijft het bilan inzake hervestiging erg pover. Van de beloofde 550 jaarlijkse hervestigingsplaatsen slaagt ons land er niet in de helft na te komen. Van de 550 mensen in 2015 kwamen er slechts 229 effectief over. Volgens de laatste publiek gemaakte informatie zijn tot op heden slechts 232 Syrische vluchtelingen hervestigd in 2016.

De slotsom

Wat is de slotsom van deze twee vergaderingen?

Op de VN top werd besloten om twee nieuwe onderhandelingstrajecten op te starten naar 2018. Enerzijds over een gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingenstromen. Anderzijds over systemen voor safe, orderly and regular migration.

Uitstel dus, maar hopelijk geen afstel. 11.11.11 zal samen met andere organisaties de druk opvoeren voor sterke bindende afspraken want enkel via internationale samenwerking zullen oplossingen gevonden worden.

In België vraagt 11.11.11 sterkere engagementen inzake veilige toegang en meer investeringen in humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking.

Flor Didden
Beleidsmedewerker Migratie

Deel dit artikel