‘Wereldleiders moeten meer ambitie tonen in strijd tegen armoede'

11.11.11 niet tevreden over beloften rond Millenniumdoelstellingen

Brussel, 22 september

De VN-top in New York kende een sterke Belgische tussenkomst, maar een té zwak eindresultaat. Dat is de evaluatie van 11.11.11 over de top die rond de Millenniumdoelstellingen, acht concrete doelen om armoede de wereld uit te helpen, draaide. Samen met de brede ngo-coalitie 2015 De Tijd Loopt voerde 11.11.11 actie om de politici wakker te schudden voor deze top.

‘Allereerst merken we dat onze Wacht Mee-campagne een groot effect heeft gehad', zegt Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11. ‘De leden van de Belgische delegatie hebben hun best gedaan om een voortrekkersrol te spelen, in het bijzonder rond een belasting op financiële transacties.' Grote afwezige was Europa, dat er niet in slaagde om met één stem te spreken.

Verder was vooral de aanwezigheid van veel en hoge politieke leiders memorabel. De grote interesse is een teken dat de Millenniumdoelstellingen op de agenda staan. De inhoud was helaas veel minder gedenkwaardig. ‘Wereldleiders moeten meer ambitie tonen om armoede de wereld uit te helpen', zegt Vanden Berghe. ‘De slottekst is zeer vaag. De politici bevestigen nog eens dat ze de Millenniumdoelstellingen belangrijk vinden, maar we zien dat ze te weinig concrete stappen in de tekst om ze ook daadwerkelijk te halen tegen 2015.'

‘De beloofde 40 miljard dollar voor moeder- en kindersterfte zijn een lichtpunt. Als die er komen, kan er enorme vooruitgang geboekt worden. Maar de traditie leert dat bedragen die je op zo'n top hoort zelden echt op tafel komen. Bovendien zijn de Millenniumdoelstellingen een totaalpakket. Om ze te halen, is jaarlijks 180 miljard nodig. We hopen dus vooral dat de rijke landen eerst eens een zeer oude belofte nakomen: 0,7 procent van hun BNI aan ontwikkelingshulp besteden. Minstens even belangrijk is dat ze een beleid voeren dat ontwikkelingsvriendelijk is op alle vlakken, zoals klimaat, handel, defensie en financiën.'

De tussenkomst van president Obama ging niet onopgemerkt voorbij. ‘Zijn aanwezigheid alleen al was een teken dat de VS voor het eerst de Millenniumdoelstellingen serieus nemen', zegt Vanden Berghe. ‘Maar bij wat hij zei hebben we toch vraagtekens. Hij wil "change" als het gaat om de Amerikaanse ontwikkelingshulp. Dat kunnen we alleen maar toejuichen, want die is volledig achterhaald en staat vooral in het teken van de eigen Amerikaanse belangen. Helaas zei hij er direct bij niet meer middelen vrij te maken, hoewel de VS met minder dan 0,2 procent van het BNI één van de slechtst scorende donoren is.'

Eline Strik, persverantwoordelijke 11.11.11
02 536 11 51 - 0496 80 78 93 - eline.strik@11.be

Deel dit artikel